TPHCM: Công chức phường phải có trình độ đại học

>> sach trung tâm sách y dược

Dân trí UBND TP vừa ban hành quyết định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực từ 17/4/2015. Theo đó, người tham gia dự tuyển các chức danh công chức ở phường, thị trấn phải đạt trình độ đại học.

Cũng theo Quyết định này, công chức ở xã khi tuyển dụng ưu tiên trình độ đại học, trường hợp thông báo tuyển dụng không có người trình độ đại học đăng ký thi tuyển thì áp dụng trình độ trung cấp.

Công chức phường, xã, thị trấn bao gồm 7 chức danh sau: Trưởng công an xã (bán chính quy); Chỉ huy trưởng quân sự; văn phòng – thống kê; địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); tài chính – kế toán; tư pháp – hộ tịch; văn hóa – xã hội.

Trường hợp công chức phường, xã, thị trấn được tuyển dụng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn thì trong thời hạn 5 năm phải tích cực chủ động tham gia học tập để đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Sau thời hạn nói trên, công chức đó chưa đạt chuẩn thì Chủ tịch UBND quận – huyện bố trí công tác khác.

Công chức phường, xã, thị trấn được tuyển dụng kể từ ngày Quyết định của TP có hiệu lực được chuyển sang chức danh công chức phường, xã, thị trấn khác mà chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định thì phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành phù hợp để đảm nhiệm chức danh mới. Đồng thời, trong thời hạn 5 năm phải tham gia học tập để đạt chuẩn.

Quốc Anh

Xem thêm :TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, ubnd tp, đạt chuẩn, tphcm, trình độ chuyên môn,

biểu thuế tổng hợp trong sách biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật thông tư 173/2014/TT-BTC

>>> muối bột rửa bát somat,
>>> tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016,

Sách mới xuất bản

error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey