Tháng 7/2016 khai mạc Quốc hội khoá mới, bầu nhân sự cấp cao

>> sach trung tâm sách y dược

Dân trí Thảo luận về dự kiến chương trình giám sát trong năm 2016, UB Thường vụ Quốc hội thống nhất chỉ chọn 1 chuyên đề cho kỳ họp cuối năm. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá mới sẽ diễn ra cuối tháng 7/2016 chủ yếu để làm công tác nhân sự.

Xem xét xây dựng chương trình giám sát cho năm tới là nội dung làm việc của UB Thường vụ Quốc hội chiều 10/4.

Trình bày báo cáo dự kiến chương trình giám sát, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong năm 2016, sẽ có 3 kỳ họp.

Năm 2016 Quốc hội sẽ có sự chuyển giao giữa 2 khoá XIII và XIV.

Năm 2016 Quốc hội sẽ có sự chuyển giao giữa 2 khoá XIII và XIV.

Cụ thể, kỳ họp 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII diễn ra cuối tháng 3/2016, kỳ họp này mang tính chất tổng kết cả nhiệm kỳ và giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới, dự kiến không tổ chức chất vấn và giám sát chuyên đề.

Kỳ họp 1, Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra cuối tháng 7/2016, chủ yếu làm công tác nhân sự, do đó dự kiến cũng không tổ chức chất vấn và giám sát chuyên đề. Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá mới dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 10/2016, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và giám sát một chuyên đề.

Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung thực hiện giám sát gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 – 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường trong nước và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Ông Phúc cho biết, tính đến ngày 23/4/2015, trong tổng số 77 cơ quan cần xin ý kiến có 43 cơ quan trả lời với149 nội dung kiến nghị. Từ 149 đề xuất của các cơ quan và qua xin ý kiến đại diện nhiều cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét, lựa chọn 2 trong 3 nội dung trên để Quốc hội tiến hành giám sát.

biểu thuế tổng hợp trong sách biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật thông tư 173/2014/TT-BTC

>>> muối bột rửa bát somat,
>>> tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016,

Sách mới xuất bản

error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey