tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép công trình chịu động đất
 • tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép công trình chịu động đất

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Số trang:
  565
  Xuất bản:
  năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nxb lao động

tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép công trình chịu động đất

tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép công trình chịu động đất

cuốn sách tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép công trình chịu động đất nằm trong ệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng việt nam, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép công trình chịu động đất được sửa đổi bổ sung theo quyết định số 3560/2012/QĐ-BKCN ngày 27-12-2012 của bộ khoa học và công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn

PHÀN I: TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 5574 : 2012 KÉT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIÉT KÉ
1 Phạm vi áp dụng
2 Tiêu chuẩn viện dẫn
3. Thuật ngữ, đơn vị đo và ký hiệu
4 Chỉ dẫn chung
5 Vật liệu dùng cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
6 Tính toán cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép theo các trạng thái giới hạn thứ nhất
7 Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo các trạng thái giới hạn thứ hai
Phụ lục A Bê tông dùng cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
Phụ lục c Độ võng và chuyển vị của kết cấu
PHẦN II: TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KẾT CẤU THÉP TIỂU CHUẢN THIỂT KỂ
CHUẨN VIỆT NAM 5575: 2012 KÉT CẮU THÉP TIÊU CHUẲN THIẾT KẾ
1. Phạm vi áp dụnG
2. Tài liệu viện dẫn
3. Đơn vị đo và ký hiệu
4. Nguyên tắc chung
5. Cơ sờ thiết kế kết cấu thép
6. VẬT LIỆU CỦA KẾT CÁU VÀ LIÊN KẾT
7. TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN
8. TÍNH TOÁN LIÊN KẾT:
10. CÁC YÊU CÀU KỸ THUẬT VÀ CẤU TẠO KHÁC KHI THIẾT KẾ CẤU KIỆN KÊT CẨU THÉP :
11 CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ CẨU TẠO KHÁC KHI THIẾT KẾ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH…’
PHỤ LỰC A VẬT LIỆU DÙNG CHO KẾT CẤU THÉP VÀ CƯỜNG ĐỘ TÍNH TOÁN
PHỤ LỤC B VẬT LIỆU DỪNG CHO LIÊN KẾT KỂT CÁU THÉP
PHỤ LỤC C CÁC HỆ SỐ ĐỂ TÍNH Độ BÈN CỦA CÁC CÁU KIỆN KHI KÉ ĐÊN Sự PHÁT TRIẾN CƯA BIẾN DẠNG DẺO
PHỤ LỤC D CÁC HỆ SỐ ĐẼ TÍNH TOÁN ÔN ĐỊNH CỦA CẤU KIỆN CHỊU NÉN
ĐÚNG TÂM. NÉN LỆCH TẨM VÀ NÉN UỐN
PHẦN III: THIÉT KẺ CỐNG TRĨNH CHỊU ĐỘNG ĐẮT
Phân 1: Quy định chung, tác động động đât và quy định đối vói kết cấu nhà
1. Tông quát định mức dự toán xây dưng công trình 2014
2. Yêu cầu về tính năng và các tiêu chí cần tuân theo
3. Điều kiện nền đất và tác động độne đất
4. Thiết kế nhà
5. Những quy định cụ thể cho kết cấu bêtông
6. Những quy định cụ thể cho kết cấu thép
7. Những quy định cụ thề cho kết cấu liên hợp thép – bêíông
8. Nhữnơ quy định cụ thể cho kết cấu gồ
9. Những quy định cụ thể cho kết cấu xây
10 Cách chấn đáy
Phụ lục A (tham khảo) Phổ phản ứng chuvển vị đàn hồi
Phụ lục B (tham khảo) xác định chuyển vị mục tiêu đối với phân tích tĩnh phí tuyến (đẩy dần)
Phụ ỉục c (Quy định) Thiết kế bản của dầm liên hợp thép – bêtông tại liên kết dầm – cột trong khung chịu mômen
Phụ lục D (tham khảo)
PHỤ LỤC E (Quy định)
Mức độ và hệ sổ tầm quan trọng
Phụ lục G (Quy định)
Bản đồ phàn vùng gia tốc nền lãnh thổ việt nam
Phụ lục H (Quy định)
Bảng phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính,,
Phụ lục I (Tham khảo)
Phần 2: NỀN MÓNG, TƯỜNG CHẮN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA KỸ THUẬT THIÉT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT
1 TỔNG QUÁT
2 TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT
3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT NỀN
4 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC LựA CHỌN VỊ TRÍ XÂY DựNG VÀ ĐÁT NỀN
5 HỆ NÊN MÓNG
6 TƯƠNG TÁC GÍỮA ĐẮT VÀ KẾT CẤU
7 KỂT CÁU TƯỜNG CHẮN
PHỤ LỤC A (tham khảo) CÁC HỆ SỐ KHUẾCH ĐẠI ĐỊA HÌNH
PHỤ LỤC B (Quy định) CÁC BIÊU ĐỒ THựC NGHIỆM ĐẾ PHÂN TÍCH HOÁ LỎNG
ĐƠN GIAN
PHỤ LỤC c (Quy định) CÁC Độ CỨNG TĨNH ĐÀU cọc
PHỤ LỰC D (Tham khảo) TƯƠNG TÁC ĐỘNG Lực GIỮA ĐẤT VÀ KẾT CÁU ( SSI)
CÁC HIỆU ỨNG CHƯNG VÀ TẦM QUAN TRỌNG
PHỤ LỤC E (Quy định) PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐƠN GIẢN HÓA ĐỐI VỚI KẾT CAU TƯỜNG CHẮN
CÁC VĂN BẢN THAM CHIỂU
QUYẾT ĐỊNH SÓ 212/QĐ-BXD NGÀY 25-02-2013 CỦA Bộ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHƯÁN NGÀNH XÂY DựNG (ĐỢT 1)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 3560/QĐ-BKHCN NGÀY 27-12-2012 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÈ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUÁN QUỐC GIA

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey