tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp
 • tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp

 • Giá bán:
  298,000 VNĐ
  Xuất bản:
  năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nxb tài chinh
  Tác giả:
  Vụ chế độ kế toán và kiểm toán

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp được tái bản lần 3 có sửa đổi bổ sung theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của bộ tài chính và các ngành có liên quan, sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp được vụ chế độ kế toán và kiểm toán phát hành thông qua nhà xuất bản tài chính

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp tái bản lần 4
Nội dung chính tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp bao gồm

MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Chuyên đề 1. PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP
Chương I Pháp luật về thành lập và quản lý doanh nghiệp
Chương II Pháp luật về cạnh tranh và hợp đồng
Chương III Pháp luật về giải quyết các tranh chấp phát sinh trong kinh doanh
Chuyên đề 2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Chương I Nội dung và vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp
Chương II Quản lý chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
Chương III Quản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp
Chương IV Nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp
Chương V Ke hoạch và chiến lược tài chính của doanh nghiệp
Chuyên đề 3. PHÁP LUẬT VÈ THUÉ
Chương I Một sổ vấn đề cơ bản về thuế
Chương II Pháp luật về thuế và quản lý một số sắc thuế chủ yếu
Chương III Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Chương IV Định hướng chiến lược cải cách thuế đến năm 2020
Chuyên đề 4. THẨM ĐỊNH Dự ÁN ĐÀU TƯ
Chương I Tổng quan về dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư
Chương II Xác định dòng tiền của dự án đầu tư
Chương III Tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án đầu tư
Chuyên đề 5. QUAN HỆ TÍN DỤNG, THANH TOÁN VÀ BẢO LÃNH GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ TÓ CHỨC TÍN DỤNG
Chương I Quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng
Chương II Quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với các tồ chức tín dụng
Chương III Bảo lãnh ngân hàng và sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt
động xuất, nhập khẩu
Chuyên đề 6. PHÁP LUẬT VÈ KẾ TOÁN
Chương I Khái quát chung về hệ thống pháp luật kế toán doanh nghiệp
Chương II Những nội dung pháp luật về kế toán doanh nghiệp

Trích đoạn tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp
CHƯƠNG I: PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Cho đên trước khi ban hành Luật doanh nghiệp năm 2005, pháp luật vê thành lập và quản lý doanh nghiệp của Nhà nước ta được quy định trong nhiều văn bản, áp dụng cho các loại doanh nghiệp phân biệt theo những người đầu tư khác nhau. Hệ thống pháp luật như vậy thích hợp với điều kiện của bước chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế kinh tế thị trường nhưng cũng đã bộc lộ những điều bất cập, đặc biệt là trong điều kiện Việt Nam đang tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện định hướng xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần và các thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật, ngày 29/11/2005 Quốc hội đà ban hành Luật doanh nghiệp (gọi chung là Luật doanh nghiệp 2005),thay thế Luật doanh nghiệp năm 1999, Luật doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996. Luật doanh nghiệp 2005 áp dụng chung cho các loại hình doanh nghiệp đã thực sự tạo môi trường kinh doanh bình đăng giữa các thành phần kinh tế, thể chế hoá sâu sắc đường lối đổi mới và chủ trương, chính sách cúa Đảng và nhà nước, mở rộng và phát triển quyền tự do kinh doanh trên tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD, tiếp tục đổi mới chức năng nhà nước trong nền kinh tể thị trường định hướng XHCN, phù họp với các điều ước quốc tế, các thoả thuận đa phương và song phương, đón trước được xu thế hội nhập, góp phần xây dựng và tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, ổn định, thông thoáng đủ sức hấp dẫn có sự cạnh tranh cao so với khu vực.
Việc ban hành Luật doanh nghiệp 2005 được đánh giá là bước chuyển căn bản, tạo môi trường pháp lý thuận lợi phát triển, xoá bỏ sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
I. QUY CHÉ PHÁP LÝ CHUNG VÈ DOANH NGHIỆP
1. Phân loại doanh nghiệp
Theo Luật doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp được định nghĩa là tổ chức kinh tế

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey