Sách kế toán trường học mới nhất NXB Tài chính
 • Sách kế toán trường học mới nhất NXB Tài chính

 • Giá bán:
  335,000 VNĐ
  Số trang:
  500
  Xuất bản:
  NXB Tài Chính
  Nhà xuất bản:
  Tài Chính
  Tác giả:
  Bộ tài chính

Sách kế toán trường học mới nhất NXB Tài chính

Sách kế toán trường học mới nhất NXB Tài chính

Thời gian vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới và có bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản pháp quy quy định và hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kinh phí, sử dụng tài sản nhà nước trong trường học.

Các quy định về chế độ tiền lương, chế độ hỗ trợ cho giáo viên, học sinh, sinh viên cũng được cập nhật như:

TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30-05-2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

TT 57/2014/TT-BTC ngày 6-5-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

QĐ 52/2013/QĐ-TTg ngày 30-08-2013 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Nhằm giúp cho lãnh đạo trường học, những người làm công tác kế toán trong trường học nắm bắt được các nội dung mới trên, Nhà xuất bản TÀI CHÍNH xuất bản quyển sách “KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC – QUY ĐỊNH MỚI VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2014 – 2015”.

Cuốn sách gồm 4 phần chính:

Phần thứ nhất. Chế độ kế toán trường học

Phần thứ hai. Cơ chế quản lý tài chính, kinh phí trong trường học

Phần thứ ba. Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí

Phần thứ tư. Chế độ tiền lương, hỗ trợ cho cán bộ viên chức ngành giáo dục

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey