sách hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xb năm 2014
 • sách hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xb năm 2014

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Số trang:
  325000
  Xuất bản:
  năm 2014
  Nhà xuất bản:
  nxb dân trí

sách hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xb năm 2014

sách hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xb năm 2014 cập nhật mới nhất

Hiến pháp (sửa đồi) được Quốc hội thông qua sáng 28-11 gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 21 điều so với Hiến pháp năm 1992). Nhìn chung, Hiến pháp (sửa đổi) kế thừa những nội dung cơ bàn của Hiến pháp năm 1992, được hoàn thiện vò bô sung thêm một số quy định.
Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằn%, văn minh. Chúng ta sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
Một trong những điêm nhấn quan trọnẹ nữa lù Hiến pháp (sửa đôi) đã dành riêng một chương đế quy định về quvển con người, quyên công dân.
Theo đỏ khẳng định (Điều 14): o nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quvền con người, quyển công dân vê chính trị, dãn sự, kinh tê, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; Quyển con người, quyền công dân chỉ có thê bị hạn che theo quy định của luật trong trường hợp cần thiêt vì lý do quốc phòng, an ninh CỊUOC gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khóe cùa cộng đồng.
hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Các quyền cơ bản như “quyền tự do ngôn luận, tự do bảo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình ” tiếp tục đitợc khăng định và quy định “việc thực hiện các quyền nàv do pháp luật quy định
Hiên pháp (sửa đôi) cũnẹ thê hiện rõ hơn, cụ thê hơn voi trò của Chủ tịch nước, đặc biệt là tronẹ việc thong lĩnh lực lượng vũ trang.
Bổ sung quy định về bủn chất vò trách nhiệm của Đảng; Khang định tầm quan trọng của quyền con ngirời, quyền CO’ bản của công dân; Thu hồi đắt đê phát triển kinh tế – xã hội phải gan kết với mục tiêu lợi ích quốc gia, công cộng; Bô sung quy định vê đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt;
Đe giúp bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo, chúng tôi trân trọng giới thiệu cuôn sách:
“HIỂN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Chúng tôi tin rằng cuốn sách sách hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xb năm 2014 sẽ là tư liệu quý, đem đến cho bạn dọc nhiều thông tin bổ ích. Ban Biên tập đõ cố gang hết sức sưu tầm một cách đầy đủ hệ thong nhất, nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong nhận được đóng góp ý kiến của bạn đọc đê lần tái bản sau cuốn sách được hoàn thiện hơn.

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey