nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014
 • nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Số trang:
  439
  Xuất bản:
  quý 3 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nxb tài chính
  Tác giả:
  BTC

nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014

nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014

HƯỚNG DẪN CHI TGIEETS GHI TỜ KHAI XUẤT NHẬP KHẨU MỚI 2013 – 2014
CÁC THỦ TỤC HẢI QUAN TOÀN TẬP VÀ BIỂU MẪU KÊ KHAI

sách nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014 được nhà xuất bản tài chính phát hành quý 3 năm 2013

được cập nhật các thông tư hướng dẫn mới như:
– Hướng dẫn sử dụng tờ khai mới nhất theo QĐ 3742/BTC-TCHQ ban hành ngày 27/03/2013 Hướng dẫn chi tiết sử dụng tờ khai theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC và Thông tư 196/2012/TT-BTC-Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi quy định thủ tục cấp
– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 03/01/2013
– Quyết định 194/QĐ-TCHQ năm 2013 bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu ban hành 22/01/2013
và rất nhiều văn bản hướng dẫn thi hành khác
nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014
Nội dung sách nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014 và hướng dẫn ghi tờ khai hải quan mới nhất gồm:

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
PHẦN 2. HƯỚNG DẪN MỚI KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG TẠM NHẬP – TÁI XUẤT
PHẦN 3. HƯỚNG DẪN VỀ KHAI HẢI QUAN
PHẦN 4. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ XNK THƯƠNG MẠI
PHẦN 5. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ
PHẦN 6. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ GIA CÔNG
PHẦN 7. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU
PHẦN 8. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ CHUYỂN CỬA KHẨU
PHẦN 9. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG DÁN TEM NHẬP KHẨU & * DANH MỤC MẶT HÀNG PHẢI DÁN TEM NHẬP KHẨU
PHẦN 10. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG PHI MẬU DỊCH- QUÀ BIẾU
PHẦN 11. THỦ TỤC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN –
PHẦN 12. HƯỚNG DẪN VỀ KHU CHẾ XUẤT – DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT-
PHẦN 13. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI DÀNH CHO LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2013

Trích đoạn nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUAT NHậP KHAU
* QUY ĐỊNH CHUNG
Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Danh mục Hệ thống điều hoà mô tả và mã hoá hàng hoá của Tổ chức Hải quan thế giới (HS) phiên bản 2002 và được chi tiết ở cấp mã tối thiểu 8 (tám) chữ số.
Các nguyên tắc phân loại hàng hoá được áp dụng phân ỉoại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu và các Danh mục hàng hoá được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà Việt Nam cam kết với các nước hoặc các tổ chức quấc tế.
Các quy định về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng trong Bnh vực hải quan (phân ỉoại trước, trong quá trình làm thủ tục và kiểm tra sau thông quan), thuế, thống kê thương mại và các lĩnh vực quản lý nhà nưđc khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá.
* NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI
Nguyên tắc chuny
Khi phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải tuân thủ:
– Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Biểu thuế xuất khẩu.
– 6 Quy tắc tổng quát của Công ước HS;
– Chú giải bắt buộc của Công ưđc HS;
– Tham khảo chú giải bế sung Danh mục thuế quan hài hòa Asean (AHTN) và Chứ giải chỉ tiết Hệ thấng hàỉ hoà mô tả và mã hoá hàng hoá (HS).
Căn Cứ Phân Loại
Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể của hàng hoá mà dựa vào một hay nhiều căn cứ dưđỉ đây để phân loại:
– Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Biểu thuế nhập khẩu; Biểu thuế xuất khẩu.

– Thực tế hàng hoá;
– Tài liệu kỹ thuật, mô tả chi tiết hàng hoá, catalogue minh hoạ hàng hoá;
– Kết quả phân tích, giám định hàng hoá.
Quy định riêng đối với một số hàng hoá nhập khẩu cụ thể
Phân loại thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ
Hàng hoá nhập khẩu là một tập hợp các máy mốc thuộc các nhốm, phân nhóm hàng của các Chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành được áp dụng nguyên tắc phân ỉoại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu.
Đối với lô hàng thiết bị toàn bộ gồm nhiều tập hợp máy móc, dây chuyền khác nhau, trong đố mỗi tập hợp dây chuyền có một máy chính thì phân loại lô hàng nhập khẩu thành từng nhốm các máy móc thiết bị tương ứng với từng dây chuyền để tính thuế theo nguyên tắc trên.
Trường hợp máy chính có mức thuế nhập khẩu cao hơn các máy móc thiết bị khác thì các doanh nghiệp được lựa chọn việc áp dụng cách phân loại theo máy chính hoặc phân loại theo từng máy.
9
Nếu lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập bao gồm cả vật tư, nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu, nhiên liệu, nhà xưởng, ô tô thì không áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính đối với vật tư, nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu, nhiên liệu, nhà xưởng, ô tô.
Thiết bị toàn bộ, đồng bộ được nhập khẩu từ một hoặc nhiều thị trường khác nhau, cố xuất xứ từ một hoặc nhiều nước, nhập về cừng hoặc không cùng chuyến, phải tạo thành tổ hợp hoặc dây chuyền hoạt động đồng bộ. Thiết bị có thể vừa được nhập khẩu vừa tự sản xuất hoặc mua trong nước nhưng phải đáp ứng 3 điều kiện: máy chính phẳỉ được nhập khẩu; tập hợp các máy mổc, thiết bị vừa nhập khẩu vừa tự sản xuất hoặc mua trong nưđc phải tạo thành tổ hợp hoặc dây chuyền hoạt động đồng bộ; đếỉ tượng sử dụng máy móc phải tự kê khai và chịu trách nhiệm trurđc pháp luật về việc kê khai này.
Hồ sơ phải nộp: xuất trình bản chính luận chứng kỉnh tế kỹ thuật hoặc Dự án đầu tư được cơ quan c6 thẩm quyền phê duyệt ghi rõ tên máy mổc thiết bị nhập

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey