luật doanh nghiệp mới nhất
 • luật doanh nghiệp mới nhất

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Số trang:
  462
  Xuất bản:
  Quý 3 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  Tài Chính

luật doanh nghiệp mới nhất

luật doanh nghiệp mới nhất

sách luật doanh nghiệp mới nhất được quốc hội khóa 13 thông qua ngày 19-06-2013, cuốn sách luật doanh nghiệp mới nhất lần này được chúng tôi phát hành bằng 2 ngôn ngữ tiếng việt và tiếng anh

luật doanh nghiệp mới nhất
Nội dung luật doanh nghiệp mới nhất gồm có

PHẦN 1. LUẬT SÓ 37/2013/QH13 QUÓC HỘI BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP SÓ 60/2005/QH11
PHẦN 2. LUẬT DOANH NGHIỆP 2013
PHẦN 3. QUY ĐỊNH VÈ TIÈN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI & Xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1. Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 30/05/2003
PHẰN 4. HƯỚNG DẪN LUẬT THƯƠNG MẠI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
1. Thông tư 05/2008/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2007/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 23/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hỏa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ thương mại ban hành 14/04/2008

2. Nghị định 23/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 12/02/2007. luật doanh nghiệp nói rất cụ thể
3. Thông tư 11/2006/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 72/2006/NĐ-CP
quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành 28/09/2006
4. Nghị định 72/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thương mại về văn, diễn văn khai mạc hội nghị
phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 25/07/2006
PHẦN 5. QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
1. Thông tư 09/2007/TT-BTM hướng dẫn thi hành Nghị định
23/2007/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vổn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành 17/07/2007
2. Thông tư 95/2006/TT-BVHTT bổ sung Thông tư 48/2006/TT- BVHTT hướng dẫn Nghi định 12/2006/NĐ-CP thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quổc tế và các hoạt động đại lý,

mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài do Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành 06/12/2006
3. Thông tư 04/2006/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 12/2006/ NĐ-CP thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành 06/04/2006
PHẢN 6. HƯỚNG DẪN CHI TIÉT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG LĨNH vực XUẤT NHẬP KHẨU, sách biểu thuế xuất nhập khẩu
1. Thông tư 28/2012/TT-BCT quy định việc đăng ký quyền xuất, nhập
khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 27/09/2012
2. Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà
đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành 19/01/2010
3. Nghị định 90/2007/NĐ-CP về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu
của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam Ban hành: 31/05/2007
4. Thông tư 04/2007/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư về xuất khẩu, nhập khẩu, gia công,

thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ thương mại ban hành 04/04/2007
PHÀN 7. QUY ĐỊNH THÀNH LẬP, ĐẢNG KÝ LẠI, CHUYẺN ĐỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TRONG luật doanh nghiệp mới nhất.
1. Thông tư 06/2012/TT-BCT hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy
phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 27/03/2012
2. Nghị định 100/2011/NĐ-CP quy định về thành !ập và hoạt động văn
phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 28/10/2011
3. Nghị định 101/2006/NĐ-CP về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng
ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Ban hành: 21/09/2006
PHẦN 8. QUY ĐỊNH CHÉ Độ THU VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
1. Thông tư 187/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 07/11/2012

2. Thông tư 133/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ
phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 13/08/2012
3. Thông tư 07/2013/TT-BCA sửa đổi Thông tư 27/2007/TT-BCA
hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư 10/2006/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 30/01/2013
PHÀN 9. QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN ĐÀU TƯ TRỰC TIÉP RA NƯỚC NGOÀI
1. Nghị định 78/2006/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Ban hành: 09/08/2006
PHÀN 10. HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC ĐẦU TƯ
1. Thông tư 213/2012/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 06/12/2012

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey