hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn
 • hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn

 • Giá bán:
  298,000 VNĐ
  Tác giả:
  Tiến sĩ Hà Thị Ngọc Hà

hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn

hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn

cuốn sách hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn do tiến sỹ Hà Thị Ngọc Hà Biên soạn, hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn đây là ấn phẩm viết công phu và chi tiết do nhà xuất bản tài chính phát hành

hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn
Nội dung hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn

MỤC LỤC

Lời giới thiệu Mục lục

Phần thứ nhất – QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Quy định chung
 2. Chứng từ kế toán
 3. Hệ thống tài khoản kế toán

IV.Sổ kê’ toán và hình thức kế toán

 1. Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

Phẩn thứ hai – HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 1. Danh mục chứng từ kế toán
 2. Biểu mẫu chứng từ kế toán
 3. Giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán Phần thứ ba – HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
 4. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán
 5. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi tài khoản kế toán Chương I: Kế toán tiền mặt
 6. I.     Tài khoản sử dụng
 7. II.   Phương pháp kế toán tiền mặt
 8. Hạch toán các khoản thu, chi ngân sách bằng tiền mặt tạị quỹ tiền mặt ở xã
 9. Hạch toán các khoản tiền mặt khác tại xã (các khoản tiền không thuộc quỹ ngân sách xã)
 10. Hạch toán thu, chi sự nghiệp bằng tiền mặt
  1. Ví dụ vé kế toán tiền mặt và hướng dẫn ghi Nhật ký – sổ cái Chương II: Kế toán vật liệu, dụng cụ
  2. Tài khoản sử dụng
  3. Phương pháp kế toán vật liệu
  4. Ví dụ vé kế toán vật liệu, dụng cụ và hướng dẫn ghi sổ

Chương III: Kế toán TSCĐ

 1. Tiêu chuẩn TSCĐ và nguyên tắc kế toán TSCĐ
 2. Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ hữu hình
 3. Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ vô hình
 4. Nguyên tắc kế toán TSCĐ
  1. Nội dung và phương pháp kế toán TSCĐ
  2. Kế toán TSCĐ
  3. Tài khoản sử dụng
  4. Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình
  5. Phương pháp kế toán TSCĐ
   1. Kế toán hao mòn TSCĐ
   2. 1. Tài khoản sử dụng
   3. 2. Phương pháp kế toán hao mòn TSCĐ
    1. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
    2. Tài khoản sử dụng
    3. Phương pháp kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
     1. Kế toán xây dựng cơ bản dỏ dang
     2. Tài khoản sử dụng
     3. Phương pháp kế toán XDCB dở dang
     4. Ví dụ vê kế toán TSCĐ và hướng dẩn ghi sổ

      Chương IV: Kế toán thanh toán

      1. Nội dung, nguyên tắc kế toán thanh toán
      2. Nội dung các khoản thanh toán
       1. Nguyên tắc kế toán thanh toán 6. Kế toán thanh toán
       2. Nội dung và phương pháp kế toán các khoản phải thu
       3. Tài khoản sử dụng
       4. Phương pháp kế toán các khoản phải thu

       ngoài ra hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn còn có
       Ví dụ vể kế toán các khoản phải thu và hướng dẫn ghi số


 1. Nội dung và phương pháp kế toán các khoản nợ phải trả
 2. Kế toán các khoản phải trả

Ví dụ vể kê toán các khoán phải trả và hướng dẫn ghi sổ

 1. Kế toán các khoản phải nộp theo lương
 2. Kế toán các khoản phải nộp nhà nước
 3. Kế toán phải trả cán bộ, công chức

Ví dụ về kê toán các khoản phải trả cán bộ, công chức xã, các khoán phải nộp theo lương và hướng dẫn ghi sổ

 1. Nội dung và phương pháp kế toán các khoản phải thu hộ, chi hộ
 2. Tài khoản sử dụng
 3. Phương pháp kế toán các khoản thu hộ, chi hộ

Chương V: Nguồn kinh phí và các quỹ công chuyên dùng

 1. Nội dung, nguyên tắc kế toán nguồn kỉnh phí và các quỹ công chuyên dùng
 2. Nội dung nguồn kinh phí và các quỹ công chuyên dùng
 3. Nguyên tắc kế toán nguồn kinh phí và các quỹ công chuyên dùng
  1. Kế toán nguổn kinh phí và các quỹ công chuyên dùng
  2. Nội dung và phương pháp kế toán các quỹ công chuyên dùng
   1. Nội dung và phương pháp kế toán nguồn kinh phí đầu tưXDCB Chương VI: Kê’toán các khoản thu
   2. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản thu
   3. Nội dung các khoản thu
   4. Nguyên tắc kế toán các khoản thu
    1. Kế toán các khoản thu
    2. Nội dung và phương pháp kế toán thu sự nghiệp
    3. Nội dung và phương pháp kê’ toán thu ngân sách xã đã qua kho bạc
     1. Nội dung và phương pháp kế toán thu ngân sách xã chưa qua kho bạc Chương VII: Kếtoán các khoản chi
     2. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản chi
     3. Nội dung các khoản chi
     4. Nguyên tắc kế toán các khoản chi
      1. Kế toán các khoản chi
      2. Nội dung và phương pháp kế toán chi sự nghiệp
      3. Nội dung và phương pháp kế toán chi ngân sách xã đã qua kho bạc
      4. Nội dung và phương pháp kế toán chi ngân sách xã chưa qua kho   bạc

Chương VIII: Kế toán chênh lệch thu, chi ngân sách xã

 1. Tài khoản sử dụng
 2. Phương pháp kế toán chênh lệch thu, chi ngân sách xã Chương IX: Kế toán các tài khoản ngoài bảng
 3. Kế toán dụng cụ lâu bền đang sử dụng
 4. Tài khoản sử dụng
 5. Phương pháp kế toán dụng cụ lâu bền đang sử dụng
  1. Kế toán dự toán chi ngân sách
  2. Tài khoản sử dụng
  3. Phương pháp kế toán dự toán chi ngân sách

Bài tập thực hành kê’ toán xã (Định khoản, ghi sổ          kế toán    và  lập

báo cáo tài chính)

Bài tập và lời giải (định khoản kế toán)

Các sổ in từ phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị tài chính cấp xã/phường MISA Bamboo.NET X1 2012

Báo cáo tài chính in từ phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị tài chính cấp xã/phường MISA Bamboo.NET X1 2012

Phần thứ tư – HỆ THỐNG sổ KẾ TOÁN

 1. Danh mục sổ kế toán
 2. Mẩu sổ kế toán
 3. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán

Phần thứ năm – HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

 1. Danh mục báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
 2. Mầu báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
 3. Giải thích nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey