hướng dẫn mới nhất về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014 và thuế xuất nhập khẩu theo TT 128/2013/TT-BTC
 • hướng dẫn mới nhất về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014 và thuế xuất nhập khẩu theo TT 128/2013/TT-BTC

 • Giá bán:
  335,000 VNĐ
  Số trang:
  499
  Xuất bản:
  quý 4 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nxb tài chính

hướng dẫn mới nhất về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014 và thuế xuất nhập khẩu theo TT 128/2013/TT-BTC

hướng dẫn mới nhất về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014 và thuế xuất nhập khẩu theo TT 128/2013/TT-BTC ngày 10-09-2013

Thông tư 128/2013 ỈTT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2013 và bãi bỏ các TT 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010, TT 92/2010/TT-BTC ngày 1710612010, TT 106/2005/TT-BTC ngày 05/12/2005, TT 128/2010/TT-BTC ngày 2610812010, TT 01/2012 ITT-BTC ngay 03/0112012; Mục 2 Chương II, Chương III TT 49/2010/TT-BTC ngày 12 /4 /2010, Điểm c khoản 3 Điều 2 TT 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012; quy định về thời hạn nộp thuế tại khoản 2 Điểu 4, khoản 1 Điều 11, điểm 1.2.5.4 và điểm 1.2.6 khoản 1 Điểu 14 TT 205 Ị2010 / TT-BTC ngày 1511212010; quy định về thời hạn nộp thuế dầu thô xuất khẩu tại khoản 2 Điều 10 TT 32 /2009 / TT-BTC ngày 1910212009; Điều 12 TT 155/2011/TT-BTC ngày 1111112011 và các nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp vói hướng dẫn tại Thông tư này
hướng dẫn mới nhất về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014 và thuế xuất nhập khẩu theo TT 128/2013/TT-BTC
Để quý cơ quan HÁI QUAN và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có được các tài liệu nói trên, NXB TÀI CHÍNH cho biển soạn cuốn sách : “HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN – KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN – THUẾ XUẤT KHAU, THUế NHậP KHẨU 2014”.
Nội dung cuốn sách hướng dẫn mới nhất về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014 bao gồm những nội dung sau:
Phần thứ nhất. Quy định về thủ tục hải quan – kiểm tra, giám sát hải quan – thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
Phần thứ hai. Quy định mới nhất quản lý nhà nước về hải quan;
Phần thứ ba. Chỉ dẫn về Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
Phần thứ tư. Chỉ dẫn về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách hướng dẫn mới nhất về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014 và thuế xuất nhập khẩu theo TT 128/2013/TT-BTC đến cùng bạn đọc

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey