định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng 2014
 • định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng 2014

 • Giá bán:
  385,000 VNĐ
  Số trang:
  560000
  Xuất bản:
  quý 3 năm 2014

định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng 2014

định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng

định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng được lập trên cơ sở các quy chuân, tiêu chuân xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiêm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dụng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến. Trong quá trình biên soạn định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng để tiện theo dõi chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 1Ỉ72/QĐ-BXD, Quyết định 1091/QĐ-BXD vào Quyết định 1776/QĐ-BXD định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng mới nhất. Các định mức sửa đổi bổ sung là các định mức có đánh dấu (*) trong quyển sách.
Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dimg, các cơ quan, to chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dimg công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách: định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng sửa đổi bổ sung mới nhất

định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng mới nhất
Mục lục định mức dự toán xây dựng công trình 2016 phần xây dựng
Thuyết minh và quy định áp dụng Bảng phân loại
CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUAN BỊ MẶT BANG XÂY DỤNG
Phát rừng tạo mật bằng bằng thủ công
Phát rừng tạo mặt bằng bầne cơ giới
Chặt cây, đào gốc cây, bụi cây
Công tác phá dỡ côns trình
Phá dỡ bằng thủ công
Phá dỡ bàng máy
Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn
Tháo dỡ các loại kết cấu
Tháo dỡ các loại kết cấu bàng thủ công
Tháo dỡ kết cấu bằng máy
CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT
Đào đáp đất, đá, cát bằng thủ cône
Đào đất công trình bằng thủ công
Phá đá bàng thủ công
Đắp đất cống trình bằng thủ công
Đào đắp đất, đá, cát công trình bằng máy
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp
Đào xúc đất để đáp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bàng máy đào
Đào móng công trình bằng máy
Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển,
tổ hợp 2, 3, 4 máy đào
Đào kênh mương Ьапц máy đào
Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào
chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào
Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bàng tổ hợp máy
xáns, cạp và máy đào
Đào nền đườne
Đào nền đường bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển
Đào nền đường bàng máy ủi
Đào nén đường Ьапц máy cạp
San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải
Đào đất trong khune vây phòng nước các trụ trên cạn
Xói hút bùn trong khung vây phòng nước

Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ
Vận chuyển đất tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ
Công tác đào đá mặt bằng, hố móng, kênh mơng, nền đường bằng khoan nổ
Phá đá mật Ьапц côns trình
Phá đá hố móne С0ПЦ trình
Phá đá kểnh mương, nền đường
Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điểu áp từ trên xuống đường kính > 20m
Phá đá đường viền sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016
Đào phá đá bằng búa căn
Phá đá mồ côi bằng máy đào gắn hàm kẹp
Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển
Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ
Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m tiếp theo bằng ô tô tự đổ
ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi
Xúc đá hỗn hợp, đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông lên phương tiện bằng máy đào
Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông bằng ô tô tự đổ
Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1000m tiếp theo bans ô tô tự đổ ….
Công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ
Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan D42mm
Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm
Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng thủ còng
Bốc xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng thủ công
Đắp đất, cát công trình bằng máy
Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút
Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc xà lan)
San đầm đất mặt bằng
Đắp đê đập, kênh mương
Đắp nền đường
Đáp đất công trình bằng đầm cóc
Đắp cát công trình
Đắp đá côn 2 trình
Đắp đá đập bê tông bản mật
Đắp thân đập bàng đá
Đắp lớp gia cố mái đập bằng đá tảng
Đắp đá nút hầm
Công tác nạo vét các côns trình thuỷ
Nạo vét bằng tàu hút bộ luật lao động 2014 mới
Nạo vét bànR tàu cuốc biển, cuốc sône
Nạo vét bàng tàu hút bụne tự hành
Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành, đổ đất bằng hệ thống thuỷ lực
xả đáy
Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ
Nạo vét kênh mương bàng máy đào gầu dây

Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây
Nạo vét bằng tàu đào
Đào phá đá, bốc xúc đá dưới nước bàna tàu đào
Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, xà lan và tàu hút bụns tự hành
Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, xà lan
Vận chuyển đất, cát đổ đi lkm tiếp theo neoài 6km đầu bằne tàu hút bụnc tự hành
CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG cọc, ÉP cọc, NHỔ cọc, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỔI
Công tác đóng cọc
Đóng cọc bàng thủ công
Đóng cọc bằng máy
Đóng cọc bê tông cốt thép luật cán bộ công chức 2014
Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằne búa máy có trọng lưựnũ đầu
búa < 4,5T
Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa ^ 4.5T…
Đóng cọc ống bê tông cốt thép
Đóng cọc ván thép, cọc ốns thép, cọc thép hình
Nhổ cọc
Làm cọc băng phương pháp ép гипц
Ép trước, ép sau cọc, nhổ cọc cừ
Công tác nối cọc
Công tác khoan cọc nhồi
Làm cọc xi măng đất bàng phương pháp phun khô
Làm cọc xi măng đất bằng phươns pháp phun ướt
CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG
Làm móng cấp phối đá dăm sia cố xi mãng
Rải thảm mặt đườns bê tôna nhựa độ nhám cao, dày 2,2cm
Cọc tiêu, biển báo hiệu đườna bộ
Phụ lục С0ПЦ tác làm đườns (định mức dự toán cấp phối vật liệu)
Công tác làm mặt đường sắt
Lắp đặt các phụ kiện đườns sắt
Làm nền đá ba lát
Lắp đạt hệ thốns thông tin, tín hiệu
Sản xuất và lắp đặt phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sống
CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ
Xây đá
Xây sạch chí
Xây gạch thẻ 5x 10×20
Xây gạch thẻ 4,5x9x 19
Xây gạch thẻ 4x8x 19
Xây gạch ôn
Xây gạch rỗng
gạch Block bê tông rỗng
tường thẳng sạch Block bê tôna rỗng (20x20x40)cm
tường thảne gạch Block bê tông rỗng (15x20x40)cm
tườne thẳne each Block bê tông rỗng (10x20x40)cm
tườns thẳng aạch Block bê tông rỗng (19xl9x40)cm
tường thẳng sạch Block bê tông rỗng (15xl9x39)cm
tườnR thẳng gạch Block bê tông rỗng (10xl9x39)cm
tườns thảns gạch Block bê tôn? rỗng (11,5xl9x24)cm
tườnn thẳng gạch Block bê tông rỗng (11,5x9x24)cm
tườne thảng sạch Block bê tông rỗng (15x20x30)cm
tườnn Rạch silicát
tườriíỉ thông gió
gạch bê tône khí chưng áp (AAC) xây bằng vữa bê tông nhẹ…,
7,5x10x60)cm
10xl0x60)cm
12,5xl0x60)cm
15xl0x60)cm
17,5x 10×60)cm
20xl0x60)cm
25xl0x60)cm
7,5x20x60)cm
10x20x60)cm
12,5x20x60)cm
15x20x60)cm
17,5x20x60)cm
20x20x60)cm
25x20x60)cm
7,5x30x60)cm
10x30x60)cm
12,5x30x60)cm
15x30x60)cm
17,5x30x60)cm
20x30x60)cm
25x30x60)cm
ạch bê lône khí chưne áp (AAC) xây bàng vữa thông thường
.7,5x10x60)cm
10xl0x60)cm
12,5xl0x60)cm
15xl0x60)cm
17,5xl0x60)cm
20x 1 Ơx60)cm
25xl0x60)cm
7.5x20x60)em
10x20x60)cm
tườna thẳng gạch AAC tườns thắng eạch AAC tườrm thẳns aạch AAC tườnạ thẳne sạch AAC tườníi thảng gạch AAC tườrm thẳng sạch AAC tườne thẳng ẹạch AAC tườnii thẳng gạch AAC tường thẳng cạch AAC tườne thẳnẹ gạch AAC tườna thẳng gạch AAC tườníỉ thảng sạch AAC tườna thána gạch AAC tườrm thảna sạch AAC tườnu thẳng gạch AAC tườrm tliána gạch AAC tườniĩ thẳníi gạch AAC tườrm thán tí gạch AAC tườnii thắnụ eạch AAC tườnII thẳnc cạch AAC tườna thẳns aạch AAC
tườne thẳng gạch AAC tườniỉ Ihẳnu gạch AAC tườnc thảng gạch AAC tườna thána gạch AAC tườim thảns cạch AAC tưừnii thẳne uạch AAC tườnii thánsỉ cạch AAC tườníỊ tháns gạch AAC tườrm thảna sạch AAC

Xây tường thẳnc cạch AAC (12,5x20x60)cm Xây tườnII thảng gạch AAC (15x20x60,!cm … Xây tườníĩ thẳns gạch AAC (17,5x20x6 J)cm Xây tường thẳng sạch AAC (20x20x60)cm … Xây tườne thảng gạch AAC (25x30x60)cm Xây tường thẳne sạch AAC (7,5x30x60)cm . Xây tườna thảne gạch AAC (10x30x60)cm … Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x30x60)cm Xây tườna thẳníĩ sạch AAC (15x30x60)cm … Xây tườnu thảng gạch AAC (17,5x30x60)cm Xây tườníĩ thắng gạch AAC (20x30x60)cm … Xây tườns thẳng sạch AAC (25x30x60)cm … Xây sạch chịu lửa
Phụ lục định mức cấp phối vữa xây, trát bê tông nhẹ
CHƯƠNG VI: CONG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ
Bê tông đá dăm sản xuất bàng máy trộn và đổ bằng thủ công
Bê tône tháp đèn trên đảo đổ bàng thú cône
Bè tôns sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trườne hoặc thươne phẩm,
đổ bằne cần cẩu
Bê tônỵ sán xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm,
đổ bằng máy bơm bẽ tòng tự hành
Bê tône dầm hộp cầu đổ bằng máy bơm
Bè tôn 2 dầm bản đổ bằn 2 máy bơm
Bê tône cột, dầm trong hầm gian máy, gian biến thế
Bè tông buồng xoắn, ốniỉ hút trona hầm
Bê tông chèn buồng xoắn, ông hút trong hầm
Bê tông xi mãns mặt dườnc đố bằng máy rải SP500
Bê tông thuỷ cône
Sản xuất vữa bê tông bằna trạm trộn tại hiện trườnc
Vận chuyển vữa bê tông
Vận chuyển vữa bê tông đê’ đổ bê tông trong hầm
Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép
Sản xuất, lắp dựns cốt thép tháp đèn trên đảo
Sản xuất, lắp dựng Cốt thép lổn? thang máy, silô, ống khói thi công theo
phương pháp cốp pha trượt
Cốt thép siêng nước, eiếng cáp
Cốt thép cầu mána
Cốt thép móng. mố,trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn
Cốt thép móng, mố, trụ,mũ mố.mũ trụ cầu dưới nước
Sán xuất, lắp đặt cần neo thép gia cố mái taluy đường
Sún xuất, lắp dựnu cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn
San xuất, láp dựna cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước
Cáp thép dự ứna lực Dầm cầu đúc hảng (kéo sau)
Cáp thép dự ứnti lực kéo sau dầm cầu đổ tại chỗ

Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc. tường barrtte trên cạn
Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước
Lắp dựng cốt thép cột trong hầm eian máy, gian biến thế
Lắp dựne cốt thép dầm, sàn trong hầm gian máy, sian biến thế
Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hẩm
Sản xuất, lắp dựng cốt thép mật đường
Sản xuất thanh truyền lực
Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công
Công tác sản xuất, lắp dựns, tháo dỡ ván khuôn
Sản xuất, lắp dựns, tháo dỡ ván khuôn 2ỗ tháp đèn trên đảo
Sản xuất, lắp đựna, tháo dỡ ván khuôn kim loại dầm cầu đổ tại chỗ
Sản xuất, láp đựne, tháo dỡ ván khuôn kim loại dầm cầu đổ tại chỗ
Sán xuất, láp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại dầm cầu đổ tại chỗ
Sản xuất, lắp đựne, tháo dỡ ván khuôn kim loại dầm cầu đổ tại chỗ
Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại dầm cầu dổ tại chỗ
Lấp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn nẹoài dầm cầu đúc đẩy
Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố trụ cầu
Sản xuất, lắp dựng, tháo đỡ ván khuôn kim loại dầm cầu đổ tại chỗ
Sản xuất, lắp đựn£, tháo dỡ hệ giá láp cốt thép bê tôns trong hầm
Sản xuất, lắp dặt, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, t-ờng trone hầm gian máy,
íiian biến thế
Sản xuất, lắp đựne, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép phú phim có khung xương,
cột chốnẹ bằng hệ giáo ống
Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép phủ phim khôrm khuna xương,
xà Qồ tĩỗ, cột chống bàns hệ giáo ống
Sản xuất, láp dựrm, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép phú phim, xà sổ sỗ, dàn giáo
công cụ
Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằne ván ép phú phim, khunơ thép hình,
dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bàng hệ giáo one
Sản xuất, lắp dựne, tháo dỡ ván khuôn bằng nhựa có khuns xương, cột chống
bằng hệ eiáo ống
Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bàne nhựa không khung xươnỉỉ, xà 2Ồ gỗ.
cột chốne, bằng hệ ciáo ốne
Sản xuất, lắp dựne, tháo dỡ ván khuôn bằn? nhựa, xà eồ cỗ, dàn eiáo công cụ…. Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bàng nhựa, khung thép hình, dàn giáo
cône cụ kết hợp cột chốns eiáo ống
CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUÂT VÀ LẮP DựNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
Sản xuất cấu kiện bê tônc: đúc sẵn
Bê tôn a đúc sẩn dầm cầu Super T
Bê tône thùníĩ chìm các loại
Bê tông khối xếp. khối SEABEE các loại
Sản xuất, lắp đật cốt thép dầm cẩu Super T đúc sẵn
Cáp thép dự ứn” lực kéo trước dầm cầu Super T đúc sẵn
San xuất, lắp đặt cốt thép thùng chìm các loại

Sản xuất, lắp đặt cốt thép khối hộp, khối SEABEE các loại
Sản xuất, lắp đặt cốt thép rùa, khối 7ETRAPOD các loại
Lắp dựnơ tấm tường, tấm sàn, mái 3D-SG
Lắp dựng tấm tườnií
Lắp dựng tấm sàn
Lắp dựng tấm mái nghiêne, cầu thang
Lắp dựng tám tường, tấm sàn, mái, cầu thang V -3D
Láp dựng tấm tườne V -3D
Lấp dựng tấm sàn V -3D
Lấp đựnu tấm mái, cầu thang V-3D
Lắp dựng lới thép V -3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm,
cầu thana
Cône tác sản xuất, lắp dựna, tháo dỡ ván khuôn
Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại
Lắp đật ván khuôn ngoài bằng thép vào trone bệ đúc dầm cầu Super T
Sửa chữa ván khuôn trone dầm cầu Super T
Lắp dựns cấu kiện bê tône đúc sẵn
Lao lắp dầm cầu
Lấp dựns cấu kiện bê tône cốt thép cầu cảng trên đảo
Lắp dựng dầm cẩu Super T bàne phương pháp đấu cẩu
Láp dựns dầm cầu Super T bằng thiết bị nâng hạ dầm
Láp dựn« dầm cầu I33m bàng phương pháp đấu cẩu
Lắp khối hộp, khối SEABEE được đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu
Lắp khối hộp, khối SEABEE được đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bàng
cần cẩu
Láp khối TETRAPOD được đặt trên bờ vào vị trí bằna cần cẩu
Lắp khối TETRAPOD được đặt trên phươnc tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu …
Lắp đạt thùns chìm vào vị trí
Vận chuyên và lắp rùa vào vị trí
Tách cấu kiện bê tông khối hộp, khối SEABEE bầne cần cẩu
Tách cấu kiện bê tône khối hộp, khối TETRAPOD bằne cần cấu
Chuyển khối hộp. khối seabee, khối tetrapod
Bốc xếp vận chuyến khối hộp, khối SEABEE
Bốc xếp vận chuyển khối TETRAPOD
Vận chuyển tiếp 1000m các loại cấu kiện
CHƯƠNG VIII: SẢN XUÂT, LẮP DựNG CÂU KIỆN Gỗ
Sản xuất vì kèo
Công tác làm cầu gỗ
Láp dựng khuôn cửa. cửa các loại
CHƯƠNG IX: SẢN XƯÂT, LẮP DỤNG CẤU KIỆN SẮT THÉP
Sản xuất cấu kiện sất thép
Sản xuất, láp dựne cấu kiện dầm cầu thép
Sản xuất phao neo các loại trên đảo
Sản xuất bích neo tàu trên đảo

Sản xuất đệm tựa tàu trên đảo
Sản xuất, láp đựne vì thép eia cố hầm
Sản xuất, lắp đật chi tiết dặt sẵn trons bê tông hẩm
Sản xuất cửa van
Sản xuất kết cấu thép
Sản xuất mặt bích
Lắp dựns cấu kiện thép
Lắp đặt phao neo các loại trên biển
Lắp đặt bích neo tàu trên đáo
Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo
CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẨN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC
Côna tác làm mái
Công tác lợp mái bằng tấm lợp Onduline, lấm П201 Oncỉuvilla
Cône tác trát
Trát tường xây bằng gạch bê tônẹ khí chưniĩ áp
Cônc tác trát Granitô
Công tác ốp cạch, đá
Cône tác láng
Côns tác lát sạch, đá
Côn2 tác làm trán
Cône tác làm mộc trang trí
Công tác quét vôi, nước xi mãng, sơn, bả,
Công tác bả các kết cấu
Côn 2 tác sơn
Sơn dầm, trần, cột, tường bane sơn Jotun
Sơn kẻ đườns bê tônn nhựa độ nhám cao bans sơn dẻo nhiệt phản quưnc
CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TAC KHÁC
Tẩy rỉ kết cấu thép bằrm phun cát
Kiến trúc các lớp móng dưới nước
Làm móng cầu bẽn ngập nước
Làm lớp lót mónii trons khune vây
Làm và thả rọ đá
Làm và thả rồne đá
Thả đá hộc vào thân kè
Gia cố nền đất yếu bằns bấc thấm, vải địa kỹ thuật
Rái ỉiiấy dầu lớp cách ly
Trồne vầnií cỏ mái kênh mương, đè, đập, mái taluy nền đường
Trồnsi cỏ Vetiver aia cố mái taluy
Sản xuất, láp đặt khe co, khe eiãn, khe ngâm liên kết, khe tăng cường đường lăn,
sán đỗ
Cắt khe đường lăn, sân đỗ
Trám khe đườne lăn. sân đỗ bằng mastic
Làm khe co. khe eiãn. khe doc sân, bãi, mãt đườnc bê tông

Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông bằng keo Polyvinyl Chloride
Lắp đặt gối cầu, khe co gian cầu bàng cao su
Láp đặt khe co siãn thép mặt cầu khớp nối kiểu rãna lược bầng phương pháp
lắp sau
Làm khe co siãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưna áp
Làm cầu máns, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi mãng cát vàng và lưới thép….
Côna tác làm khớp nối
Khoan lỗ đê phun xi măne gia cố nền đập, màng chốns thấm và khoan lỗ kiểm tra
nền dập, mànc chống thấm
Gia cô’ nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng
Khoan giảm áp biểu thuế xuất nhập khẩu 2014
Khoan cám néo anke
Khoan tạo lỗ neo đê cắm neo sia cố mái taluy đường
Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa
Sán xuất, lắp đặt thép néo anke trona hầm và bơm vữa
Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường
Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá
Gia cố mái ta Iuy bànsỉ phun vẩy vữa ximăng
Bạt mái đá đào bằn” máy
Sản xuất, lắp dựng lưới thép sia cố hầm
Căng lưới thép 2Ìa cố tường gạch bê tôns khí chưng áp
Phun vẩy gia cố hầm
Phun vẩy xi măns lấp đđy hám neane
Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép <Ị)32mm gia cố mái taluy đường
Khoan, phun vữa xi măng eia cố vỏ hầm ngane
Côna tác hoàn thiện nền hầm, nển đá trước khi đổ bê tông
Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi
Côns tác sản xuất, lắp dựns, tháo dỡ đườns trượt hầm đứns, hẩm nghiêng
Láp dựníỉ dàn giáo thép côns cụ
Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao
Đóng vật liệu rời vào bao – loại 20ka/bao
Bốc xếp vật tư, phụ kiện từ kho lên ổtô và từ ôtô xuống bãi tập kết tại bờ biển
bằnc thủcôns
Bốc xếp vật tư, phụ kiện từ bãi tập kết tại bờ biến xuống tàu biển bằng thú công.
Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển vào bờ đảo
Bốc xếp, vật tư. phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu tại bờ đảo
Vùn chuyển vật tư, phụ kiện từ bờ đảo lên vị trí thi cônc bàng thủ công
chính chương IV Công tác làm mặt đường bộ
Làm mủnq cÌườniỊ
Làm lớp móng cát, gia cố xi măng
Làm mặt đường đá dăm
Làm mặt đườnạ đá 4×6 chèn đá dúm, đất cấp phổi tự nhiên
Rủi thám mặt dườnq đá dăm đen và bê tông nhựa
Làm mặt ctườnự láng nhựa

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey