chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung mới nhất
 • chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung mới nhất

 • Giá bán:
  298,000 VNĐ
  Số trang:
  666
  Xuất bản:
  năm 2014
  Nhà xuất bản:
  nhà xuất bản tài chính
  Tác giả:
  BTC

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung mới nhất

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung theo quyết định số 19/2006.QFF-BTC

xuất bản quý 3 năm 2013
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014
Hệ thống kế toán Việt Nam không ngừng được họàn thiện và phát triển trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập. Ke toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính. Với vai trò tích cực đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tể tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế.

Ngày 15 tháng 11 năm 2010 Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Hành chính Sự nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 (sau đây gọi tắt là QĐ 19).

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014 Nhằm cung cấp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán hành chính sự nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, giảng dạy và sinh viên học tập tham khảo.

Nhà xuất bản xin trân trọng giới thiệu cuốn sách

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung mới nhất

(Ban hành kèm theo QĐ 19 và sửa đổi, bổ sung theo thông tư 185/2010/TT-BTC).

Sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung gồm 5 phần, với các nội dung sau đây:

– Phần thứ nhất: Hệ thống chứng từ kế toán
– Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán
– Phần thứ ba: Hệ thống sổ kế toán
– Phần thứ tư: Hệ thống báo cáo tài chính
– Phần thứ năm: Sơ đồ kê toán tài chỉnh

Cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung để phù với hoàn cảnh kinh tế hội nhập. Cùng với quá trình đổi mới sâu sắc hệ thống pháp luật. Hệ thống Kế toán Việt Nam phát triển không ngừng.

Trong quá trình hệ thống và biên tập chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, nhà xuất bản mong nhận được sự đóng góp ý kiến, phát hiện đề xuất của các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và những người quan tâm đến sự nghiệp phát triển Ke toán Việt Nam.

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey