chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán
  • chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán

  • Số trang:
    hơn 1000 trang
    Xuất bản:
    năm 2013

chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán

chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán

sách chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán được xuất bản vào quý 3 năm 2013, chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán được cập nhật cđkt theo QĐ 15 của bộ tài chính

chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. cuốn sách đề cập Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trong bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này.

Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với các đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các TK tổng hợp tương ứng.

Trường hợp doanh nghiệp; công ty, tổng công ty cần bổ sung tài khoản 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bộ tài chính trước khi thực hiện.

Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp đã quy định trong quyết định này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị bộ tài chính chấp thuận.
chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán
Nội dung chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán bao gồm

Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Đã cập nhật theo Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài Chính.

Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán

Quy định chung

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

– Loại tài khoản 1: Tài khoản ngắn hạn
– Loại tài khoản 2: Tài khoản dài hạn
– Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
– Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
– Loại tài khoản 5: Doanh thu
– Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
– Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
– Loại tài khoản 8: Chi phí khác
– Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
– Loại tài khoản 0: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

MỜI QUÝ VỊ THEO DÕI THÊM CUỐN 2:
chế độ kế toán quyển 2 hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán
chế độ kế toán quyển 2 hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán

Phần thứ hai: Hệ thống báo cáo tài chính

– Quy định chung
– Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
– Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Phần thứ ba: Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp

– Quy định chung
– Danh mục và mẫu chứng từ kế toán
– Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán.

Phần thứ tư: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán

– Quy định chung
– Danh mục và mẫu số kế toán
– Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế tóan

Các sơ đồ kế toán chủ yếu

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey