chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán năm 2015
 • chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán năm 2015

 • Giá bán:
  290,000 VNĐ
  Số trang:
  584
  Xuất bản:
  năm 2015

chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán năm 2015

chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán áp dụng năm 2015

quyển sách chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 năm 2015 hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán nằm trong bộ sách hệ thống kế toán việt nam được phát hành vào năm 2015 theo thông tư 200/2014/TT-BTC của bộ tài chính ban hành

chế độ kế toán quyển 2 hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toánchế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán

sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 TT 200/2014/TT-BTC và Thông Tư 202/2014/TT-BTC

nội dung cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán gồm
Phần thứ hai: Hệ thống báo cáo tài chính
– Quy định chung
– Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
– Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính
Phần thứ ba: Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp
– Quy định chung
– Danh mục và mẫu chứng từ kế toán
– Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán.
Phần thứ tư: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán
– Quy định chung
– Danh mục và mẫu số kế toán
– Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế tóan
Các sơ đồ kế toán chủ yếu

Quý vị nên theo dõi cùng cuốn sách Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 – Hệ thống tài khoản kế toán

cập nhật Thông Tư 200/2014/TT-BTC và Thông Tư 202/2014/TT-BTC
chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán

CUỐN SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng

Giá: 350 000 đồng/cuốn

Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư
Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ
Chương XIII: Báo cáo tài chính
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey