bộ luật lao động luật việc làm năm 2014 và hướng dẫn thực hiện công tác huấn luyện an toàn về sinh lao động
 • bộ luật lao động luật việc làm năm 2014 và hướng dẫn thực hiện công tác huấn luyện an toàn về sinh lao động

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Số trang:
  418
  Xuất bản:
  quý 1 năm 2014
  Nhà xuất bản:
  nxb lao động
  Tác giả:
  Thùy Linh - Việt Trinh

bộ luật lao động luật việc làm năm 2014 và hướng dẫn thực hiện công tác huấn luyện an toàn về sinh lao động

bộ luật lao động luật việc làm năm 2014 và hướng dẫn thực hiện công tác huấn luyện an toàn về sinh lao động do nxb lao động phát hành

bộ luật lao động luật việc làm năm 2014 và hướng dẫn thực hiện công tác huấn luyện an toàn về sinh lao động
Ngàv 16-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật việc làm số 38Ỉ2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 1-1-2015). Luật việc làm gồm 7 chương và 62 điều, điều chỉnh 5 nhóm vấn đề lớn: chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường ỈCU) động; đánh giả, cấp chửns, chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp. Đâv lờ lẩn đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật về việc làm điều chính mọi người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và cỏ nhu cầu làm việc. Đây củng là lần đầu tiên thông tin thị trường lao động được quy định trong văn bản luật, góp phần phát triển thị trường lao động năng động, cạnh tranh, minh bạch và thống nhất, về Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Luật việc làm vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành nhưng có tiếp thu, sửa đổi quy định về mức hỗ trợ của Nhà nước theo hướng nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương thảng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp căn cứ tình hình kết dư Quỹ từng thời kỳ. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn và được Nhà nước bảo hộ.
Liên quan đến vấn đề lao động, tiền lương, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, ngành củng đã ban hành nhiều vãn bản pháp quy mới như: TTLT 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 06-12-2013 Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi pham quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ- CP ngày ’22/8/2013 của Chính phủ; NĐ 95/2013/NĐ’CP ngày 22-08-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; NĐ 182/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đỉnh, cá nhân và các ca quan, tổ chức có thuê mướn lan động….
Để các cư quan doanh nghiệp & người lao động có đươc các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn & phát hành cuốn sách: “BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LUẬT VIỆC LÀM VÀ HƯỚNG DẪN THựC HIỆN CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH sức KHỎE LAO ĐỘNG 2014”
Cuốn sách bộ luật lao động luật việc làm năm 2014 và hướng dẫn thực hiện gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Bộ Luật Lao động và văn bản mới hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Chính sách tiền lương, phụ cấp trợ cấp mói nhất
Phần thứ ba. Chế độ làm việc đối với cán bộ, công chức, người lao động
Phần thứ tư. Hướng dẫn công tác an toàn lao động vệ sinh sức khỏe lao động
Phần thứ năm. Xử phạt ui phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đua người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Phần thứ sáu. Luật việc làm (Quốc hội khóa 6 kỳ họp XIII thông qua ngày 16-11-2013)
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách bộ luật lao động luật việc làm năm 2014 và hướng dẫn thực hiện công tác huấn luyện an toàn về sinh sức khỏe lao động cùng bạn đọc

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey