bình luận khoa học luật tố tụng hành chính sữa đổi bổ sung mới nhất
 • bình luận khoa học luật tố tụng hành chính sữa đổi bổ sung mới nhất

 • Số trang:
  520000
  Xuất bản:
  quý 3 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nxb chính trị quốc gia
  Tác giả:
  TS Nguyễn Đức Mai

bình luận khoa học luật tố tụng hành chính sữa đổi bổ sung mới nhất

bình luận khoa học luật tố tụng hành chính sữa đổi bổ sung mới nhất hiện nay

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính được Quốc hội khóa IX nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21-5- 1996 (được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2006), có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-1996. Sau hơn 10 năm áp dụng trong thực tiễn xét xử các vụ án hành chính, Pháp lệnh này đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc và chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp ỏ nước ta giai đoạn hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02-01-2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới và Nghị quyết sô” 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc của Pháp lệnh nêu trên, đồng thời đáp ứng yêu cầu về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghía và hoàn thiện hệ thông pháp luật, tại kỳ họp thứ 8, ngày 24-11-2010, Quôc hội khóa XII đã thông qua Luật số 64/2010/QH12 – Luật tô” tụng hành chính đầu tiên của nước ta và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2011. Đây là sự kiện đánh dấu một bưốc phát triển mới của hoạt động lập pháp tô’ tụng hành chính Việt Nam nhằm tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu lập pháp, kinh nghiệm thực tiễn và các tri thức khoa học Luật tô’ tụng hành chính ở Việt Nam, kết hợp tiếp thu có chọn lọc thành tựu của khoa học Luật tô’ tụng hành chính và kinh nghiệm lập pháp của các nước tiên tiến trên thế giới. Luật tô” tụng hành chính là một trong những đạo luật quan trọng trong hệ thông pháp luật của nước ta, là công cụ hữu hiệu của Nhà nước để quản lý xã hội và giải quyết các tranh chấp hành chính trong nền kinh tế thị trường, góp phần bảo vệ có hiệu quả các lợi ích của Nhà nước, các tổ chức, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Việc tìm hiểu nội dung các quy định của Luật tô’ tụng hành chính (về những nguyên tắc cơ bản trong tô” tụng hành chính; trình tự, thủ tục khỏi kiện, yêu cầu Toà án giải quyết các vụ án hành chính; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án; trình tự, thủ tục thi hành án hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tô” tụng, người tiên hành tô” tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tô” tụng, của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan),… là yêu cầu cần thiết đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức và mỗi người dân nói chung để đưa pháp luật vào cuộc sông.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả trong việc nghiên cứu tìm hiểu nội dung toàn bộ các điều luật hiện hành của đạo luật này, qua đó, thấy rõ hơn chủ trương, chính sách của Nhà nước ta đốì với việc giải quyết các tranh chấp hành chính theo yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và yêu cầu hội nhập quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quôc gia – Sự thật xuất bản cuốn Bình luân khoa hoe Luât tô tụng hành chính mới nhất
Cuốn sách do TS. Nguyễn Đức Mai biên soạn trên cơ sở các quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2010 kết hợp với việc cập nhật các’văn bản mới được ban hành của cơ quan có thẩm quyền hưóng dẫn áp dụng các quy định của Luật tô” tụng hành chính và sự tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp, tác giả đã phân tích và bình luận chi tiết, cụ thể nội dung các quy định của Luật tô” tụng hành chính hiện hành.
bình luận khoa học luật tố tụng hành chính sữa đổi bổ sung mới nhất
Cuốn sách bình luận khoa học luật tố tụng hành chính sữa đổi bổ sung mới nhất là tài liệu bổ ích, không chỉ phục vụ nhu cầu bạn đọc trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn mà còn góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật tô” tụng hành chính cho toàn thê nhân dân và giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật tô’ tụng hành chính, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Đây là đạo luật mới được ban hành và chưa được các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn đầy đủ. Vì vậy, việc bình luận khoa học về các quy định của Luật này còn rất khó khăn và phức tạp, khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả và Nhà xuất bản mong nhận được ý kiến góp ý, phê bình của bạn đọc đế có thể tiếp tục hoàn chỉnh cuốn sách trong lần tái bản sau. mời quý vị xem thêm cuốn sách bộ luật hình sự mới nhất
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách bình luận khoa học luật tố tụng hành chính sữa đổi bổ sung mới nhất với bạn đọc!

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey