Đề nghị tăng nguồn kinh phí khen thưởng cho các đoàn thể

>> sach trung tâm sách y dược

Dân trí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa đề nghị Ban Thị đua – Khen thưởng Trung ương thống nhất với Bộ Tài chính để tăng thêm nguồn kinh phí khen thưởng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.

Ngày 30/3, tại hội nghị tổng kết các công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 và ký kết giao ước thu đua năm 2015 của Khối các tổ chức chính trị – xã hội, ông Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, kinh phí khen thưởng hàng năm của các thành viên trong Khối rất hạn chế, vì số lượng đoàn viên, hội viên các đoàn thể lớn nên không đủ tiền thưởng hàng năm.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, kinh phí khen thưởng hàng năm rất hạn chế
Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, kinh phí khen thưởng hàng năm rất hạn chế

Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thị đua – Khen thưởng Trung ương thống nhất với Bộ Tài chính để tăng thêm nguồn kinh phí khen thưởng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.

Hội nghị còn đề nghị Chính phủ sớm hợp nhất các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng thành một nghị định chung, để thuận lợi trong việc nắm bắt, áp dụng, triển khai thực hiện. Bên cạnh đó đưa ra hướng dẫn thống nhất một số biểu mẫu, văn bản hành chính về thi đua, khen thưởng để thực hiện thống nhất.

Về công tác thi đua khen thưởng trong năm 2014, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, công tác vận động vì người nghèo thu được những kết quả tốt. Tính đến 31/12/2014, Mặt trận các cấp đã vận động “Quỹ vì người nghèo” ở 4 cấp được 877,6 tỷ đồng, duy trì vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội được 2.960 tỷ đồng. Từ đó, xây dựng và sửa chữa được 26.263 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Mặt trận Tổ quốc cũng kịp thời thăm hỏi, cứu trợ các địa phương, gia đình, cá nhân bị thiên tai, tai nạn… với tổng số tiền 20,6 tỷ đồng.

biểu thuế tổng hợp trong sách biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật thông tư 173/2014/TT-BTC

>>> muối bột rửa bát somat,
>>> tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016,

Sách mới xuất bản

error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey