5 trường đại học thu tiền vượt, thu ngoài quy định của Nhà nước

>> sach trung tâm sách y dược

Dân trí Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt bất thường trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, chấp hành các quy định về tài chính kế toán, quản lý và sử dụng đất đai, trụ sở tại 5 trường đại học (ĐH) lớn trên cả nước.

Đại học Huế bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm.

Đại học Huế bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức, thực hiện Nghị định 43/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị định 43) tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐH Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, hầu các đơn vị đều thu vượt, thu ngoài quy định của Nhà nước vi phạm Nghị định 43, Nghị định 57/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí. Một số đơn vị sự nghiệp chưa thực hiện trích lập đầy đủ các loại quỹ theo quy định, nhất là quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và quỹ học bổng.

Chưa thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế với nhà nước

Các trung tâm, đơn vị trực thuộc 2 trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Vinh và 9 đơn vị trực thuộc Trường ĐH Kinh tế TPHCM có sử dụng cơ sở vật chất của trường nhưng không thực hiện việc trích lập các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và dự phòng ổn định thu nhập.

5 đơn vị (ĐH Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Kinh tế TPHCM) không nộp kịp thời, đầy đủ các khoản thu vào kho bạc để kiểm soát chi theo quy định; việc chuyển gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại hưởng lãi suất là vi phạm Nghị định 43 và Thông tư số 81/2006 của Bộ Tài chính.

Theo kết luận thanh tra, một số đơn vị sự nghiệp có số dư tại quỹ phát triển sự nghiệp và tiền gửi ngân hàng tồn quỹ lớn chưa sử dụng trong khi nhu cầu vốn đầu tư xây dựng lớn không được đầu tư; việc đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học ít, gây lãng phí nguồn vốn.

biểu thuế tổng hợp trong sách biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật thông tư 173/2014/TT-BTC

>>> muối bột rửa bát somat,
>>> tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016,

Sách mới xuất bản

error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey