tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc đại hội
 • tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc đại hội

 • Giá bán:
  325,000 VNĐ
  Số trang:
  496
  Nhà xuất bản:
  nxb lao động
  Tác giả:
  nhiều tác giả

tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc đại hội

tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc đại hội kỹ năng tổ chức hội nghị hội thảo trong các cơ quan đơn vị

tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc đại hội
cuốn sách tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc đại hội gồm các phần sau:
Phần thứ nhất. Kỹ năng tổ chức cuộc họp, diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức;
Phần thứ hai. Tuyển tập các mẫu diễn văn, phát biểu dùng trong các cơ quan, đơn vị hành chính, tổ chức kinh tế;
Phần thứ ba. Tuyển tập các mẫu thư chúc mừng, thư cảm ơn, thư ngỏ, điếu văn thường dùng;
Phần thứ tư. Những quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản;
Phần thứ năm. Một số mẫu soạn thảo văn bản hành chính trong các cơ quan, tổ chức;

TRÍCH ĐOẠN TRONG CUỐN SÁCH tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc đại hội
1. Chuẩn bị cuộc họp:
– Xác định các vấn đề cần đưa vào cuộc họp
– Xác định mục đích của cuộ họp là gì
– “Các quan hệ mật thiết gì để nấm chắc và nắm vững cuộc họp”
– “Sau khi họp xong, có bất kì tiêu chuẩn nào hoặc cơ chế để xác định có hay chăng cuộc họp thành công hay thất bại..”
ị Bô’ cục phần chuẩn bị cuộc họp:
A. Thời gian, địa điểm
– Tuyên bô’ thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cuộc họp
– Tuyên bô” địa điểm tiến hành cuộc họp.
– Khi chọn địa điểm cuộc họp cần lưu ý những điểm sau:
Đến trước để kiểm tra.
Chọn địa điểm tại chỗ hay bên ngoài đánh giá môi trường xung quanh .
Xác định kích thước, vị trí phòng họp, Kiểm tra mức độ vọng của âm thanh Sự sẵn có của các thiết bị hỗ trợ
Nếu dịa điểm cuộc họp xa thì: đến trước dể kiểm tra , Hướng dẫn chi tiết cho người tham gia , Bô’ trí các biển chỉ dẫn để người tham gia cuộc họp nhanh chóng tới ổn định cuộc họp.
B. Thành viên tham dự:
– Lập danh sách những người tham dự cuộc họp, và cân nhắc xem mỗi người có cần tham dự cuộc họp từ đầu tới cuối cuộc họp hay không ( có thể học tham dự qua hình thức diệ thoại kết nối hay chỉ cân họ ở một chủ đầ nhát định). Hãy nhớ rằng, nếu bạn làm mất thời gian của nguời khác, họ sẽ không muôn dự cuộc họp lần này và cả những lần sau, nếu bạn là người chủ trì. Hãy xác định một cách dứt khoát về thời gian tiến hành cuộc họp. Bạn cần phải tôn trọng lịch làm việc của những người tham dự, và tạo sự thoải mái để họ có thể sắp xếp thời gian dự họp bằng cách nói rằng: “Vui lòng lên kế hoạch dể tham dự và xin báo cho tôi biết nếu không thể thu xếp được”. Hãy luôn phổ biến cho mọi người mục tiêu của buổi họp, thời gian bắt dầu và kết thúc, đồng thời nhấn mạnh rằng buổi họp sẽ được bắt đầu đúng giờ.
– Thông báo với người tham dự về ngày, giờ, địa điểm, mục đích cuộc họp ( người tham dự phải nghiên cứu chương trình cuộc họp, lên kế hoạch tham gia xây dựng cuộc họp)
– Khi mời người tham dự cuộc họp cần phải lưu ý:
Chọn người tham dự : người tham dự sẽ làm việc như thế nào.
Chí phí và thời gian cho việc đi lại.
Có phải đổi lịch nếu học không tham dự.
Đánh giá mức độ đóng góp:! Có thông tin gì để chia sẽ.
! Có thể đưa ra lời khuyên hay thông tin.
! Chuyên môn của của học có ích gì không.
! Có thể thực hiện được các hoạt động không.
– Những người tham dự cần biết thời lượng cuộc họp để lên kế hoạch công việc cho phù hợp.
c. Chuẩn bị nội dung.
– Biên soạn chương trình cuộc họp cần ngắn gọn, đẽ hiểu, cung cấp dầy đủ thông tin liên quan
– Chuẩn bị văn kiện và tài liệu cuộc hop: tài liệu qu’?.!! trong nhất trong một cuộc họp là chương trình nghị sự vì vậy hãy chuẩn bị nó thật cấn thận. Phân loai cẩn thận: cái nào cho thông tin, cái nào cho thảo luận, cái nào cho quyết định để thongs nhất được sự quan trọng và thời gian đã được yếu cầu
– Khi sắp xếp cấu trúc chương trình cần nhớ:
Chi tiết ngày, giờ, địa điểm
Mục đích chính của cuộc họp phải cụ thể để người tham dự biết mình phải làm gì Thời gian cho mỗi phần và thứ tự ưu tiên Thời gian phân bổ rộng rãi hơn cho mỗi phần
– Phân bổ chương trình:
Xác định vấn đề cần đua ra trong cuộc họp Gửi bản thảo chương trình để lấy ý kiến Điêu chỉnh chương trình và sửa lại Yêu cầu sửa và thông qua chương trình
Phân công người tổ chức ( nêu ra nội dung sự kiện, mục tiêu cần dạt, mời người tam dự).
Phân công người điều hành ( cần làm những việc như quản lí diển biến, phương pháp, kĩ thuật sử dụng).
Phân công người theo dõi thời gian.
Phân công người trình bày kêt quả.
– Phân công người ghi chép (lập biên bản cuộc họp):
Những ai đã có mặt.
Những vấn đề nào cần được thảo luận.
Những quyết định chủ chốt nào cần hướng tới.
Các bước tiếp theo (hành động cụ thể):
Những ai phải hoàn thành nhiệm vụ đặt ra – lên danh sách các tập thể và các thành
viên bên ngoài.
Ngày bắt đầu và ngày kết thúc nhiệm vụ.
Những việc họ cần hoàn thành chính xác là gì. ( ghi chép nội dung và ý kiến của các thành viên, nhưng thành hay thất bại trog cuộc họp)
D. Chuẩn bị trang thiết bị
– Máy chiếu đa năng

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey