Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất – nhà xuất bản giao thông vận tải
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất – nhà xuất bản giao thông vận tải

 • Giá bán:
  1,050,000 VNĐ
  Xuất bản:
  Quý 2 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nxb giao thông vận tải

Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất – nhà xuất bản giao thông vận tải

Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất hiện nay

Vụ Khoa học – Công nghệ – Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các Vụ quản lý chức năng của Bộ, các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, các Trường Đại học trong và ngoài Bộ Giao thông vận tải… xây dựng mới và chuyển đổi được 73 Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN) về công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Để hệ thống hóa và phổ biến các Tiêu chuẩn Quốc gia này tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam, Vụ Khoa học – Công nghệ phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Nhà xuất bản Giao thông vận tải xuất bản và phát hành thành 3 tập Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất:

Tập 1: 35 TCVN về Vật liệu và phương pháp thử;

Tập 2:17 TCVN về Nền móng và mặt đường bộ;

Tập 3: 21 TCVN về Sơn trong giao thông vận tải.

Vụ Khoa học – Công nghệ – Bộ Giao thông vận tải trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

Sách Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất Tập 1: gồm 35 TCVN về vật liệu và phương pháp thử:

Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thôngNội dụng cơ bản Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất tập 1 gồm:
– TCVN 8816:2011 Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit
– TCVN 8817-1:2011  – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
– TCVN 8817-2:2011  – Phần 2: Xác định độ nhớt Saybolt Furol
– TCVN 8817-3:2011  – Phần 3: Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ
– TCVN 8817-4:2011  – Phần 4: Xác định lượng hạt quá cỡ (Thử nghiệm sàng)
– TCVN 8817-5:2011  – Phần 5: Xác định điện tích hạt
– TCVN 8817-6:2011  – Phần 6: Xác định độ khử nhũ
– TCVN 8817-7:2011  – Phần 7: Thử nghiệm trộn với xi măng
– TCVN 8817-8:2011  – Phần 8: Xác định độ dính bám và tính chịu nước
– TCVN 8817-9:2011  – Phần 9: Thử nghiệm chưng cất định mức dự toán xây dưng công trình 2014
– TCVN 8817-10:2011   – Phần 10: Thử nghiệm bay hơi
– TCVN 8817-11:2011   – Phần 11: Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh
– TCVN 8817-12:2011   – Phần 12: Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm
– TCVN 8817-13:2011   – Phần 13: Xác định khả năng trộn lẫn với nước
– TCVN 8817-14:2011 Nhũ tương nhựa đờng axit  – Phần 14: Xác định khối lượng thể tích
– TCVN 8817-15:2011 – Phần 15: Xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trường
– TCVN 8818-1:2011 – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
– TCVN 8818-2:2011 – Phần 2: Thử nghiệm xác định nhiệt độ bắt lửa
– TCVN 8818-3:2011 – Phần 3: Thử nghiệm xác định hàm lượng nước
– TCVN 8818-4:2011 – Phần 4: Thử nghiệm chưng cất
– TCVN 8818-5:2011 – Phần 5: Thử nghiệm xác định độ nhớt tuyệt đối (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không)
– TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu
– TCVN 8820:2011 Hỗn hợp bê tông nhựa nóng – Thiết kế theo phương pháp Marshall
– TCVN 8860-1:2011 Bê tông nhựa  – Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall
– TCVN 8860-2:2011 Bê tông nhựa  – Phần 2: Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm
– TCVN 8860-3:2011 Bê tông nhựa  – Phần 3: Xác định thành phần hạt
– TCVN 8860-4:2011 Bê tông nhựa  -Phần 4: Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời
– TCVN 8860-5:2011 Bê tông nhựa  -Phần 5: Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đó đầm nén
– TCVN 8860-6:2011 Bê tông nhựa  -Phần 6: Xác định độ chảy nhựa
– TCVN 8860-7:2011 Bê tông nhựa – Phần 7: Xác định độ góc cạnh của cát
– TCVN 8860-8:2011 Bê tông nhựa  -Phần 8: Xác định hệ số độ chặt lu lèn
– TCVN 8860-9:2011 Bê tông nhựa  -Phần 9: Xác định độ rỗng dư
– TCVN 8860-10:2011 Bê tông nhựa  -Phần 10: Xác định độ rỗng cốt liệu
– TCVN 8860-11:2011 Bê tông nhựa  -Phần 11: Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa
– TCVN 8860-12:2011 Bê tông nhựa  -Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa

Các tiêu chuẩn trong cuốn sách Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất được các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố\

 

Sách Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất Tập 2 gồm 17 TCVN về nền móng và mặt đường bộ :

Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất 2014Nôi dung cuốn sách Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông áp dụng năm 2014 mới nhất tập 2 gồm:
– TCVN 8809:2011 Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng thi công và nghiệm thu
– TCVN 8810:2011 Đường cứu nạn ô tô – Yêu cầu Thiết kế
– TCVN 8821:2011 Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường
– TCVN 8857:2011 Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên – Vật liệu, thi công và nghiệm thu
– TCVN 8858:2011 Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu
– TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu sách luật xây dựng 2014
– TCVN 8861:2011 Áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng
– TCVN 8862:2011 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính
– TCVN 8863:2011 Mặt đường láng nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu
– TCVN 8864:2011 Mặt đường ô tô – Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét
– TCVN 8865:2011 Mặt đường ô tô – Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
– TCVN 8866:2011 Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát – Thử nghiệm
– TCVN 8867:2011 Áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman
– TCVN 8868:2011 Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết – Không thoát nước và cố kết – Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục
– TCVN 8869:2011 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất
– TCVN 8870:2011 Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải
– TCVN 8871-1÷6:2011 Vải địa kỹ thuật – Phần 1: Phương pháp thử – Phần 2: Xác định xé rách hình thang – Phần 3: Xác định lực xuyên thủng CRB – Phần 4: Xác định lực kháng Xuyên Thủng Thanh Phần 5: Xác định áp lực kháng bục Phần 6: Xác định khích thước lỗ biểu kiến
Các tiêu chuẩn này được các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẳm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2011.

Sách Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông 2014 tập 2 gồm 21 TCVN về Sơn trong giao thông vận tải: TCVN 8785-1:2011

sách Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất
Phần 1: Hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại TCVN 8785-2:2011
Phần 2: Đánh giá tổng thể bằng phương pháp trực quan TCVN 8785-3:2011
Phần 3: Xác định độ mất màu TCVN 8785-4:2011
Phần 4: Xác định độ tích bụi TCVN 8785-5:2011
Phần 5: Xác định độ bám bụi (sau khi rửa nước) TCVN 8785-6:2011
Phần 6: Xác định sự thay đổi độ bóng TCVN 8785-7:2011
Phần 7: Xác định độ mài mòn TCVN 8785-8:2011
Phần 8: Xác định độ rạn nứt TCVN 8785-9:2011
Phần 9: Xác định độ đứt gãy TCVN 8785-10:2011
Phần 10: Xác định sự phồng rộp TCVN 8785-11:2011
Phần 11: Xác định độ tạo vảy và bong tróc TCVN 8785-12:2011
Phần 12: Xác định độ tạo phấn TCVN 8785-13:2011
Phần 13: Xác định độ thay đổi màu TCVN 8785-14:2011
Phần 14: Xác định độ phát triển của nấm và tảo TCVN 8785-14:2011
Phần 15: Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử TCVN 8786:2011
Phần 16: Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử TCVN 8787:2011
Phần 17: Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 8788:2011
Phần 18: Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử TCVN 8789:2011
Phần 19: Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 8790:2011
Phần 20: Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu TCVN 8791:2011
Phần 21: Phương pháp thử mù muối TCVN 8792:2011
Các tiêu chuẩn trong sách Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông này được các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẳm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2011

 

TRÍCH ĐOẠN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8817 -1:2011 Nhũ tương nhựa đường  axit

Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
Cationic Emulsified Asphalt –

Part 1: Specification

1 P hạm vi á p dụng

Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng của nhũ tương nhựa đường a xít, là cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nhũ tương nhựa đường a xít dùng trong xây dựng.

2 T ài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụ ng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). …………………..

3 T huật ngữ và định nghĩa

T rong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau.

3.1 Nhũ tƣơng nhựa đƣờng (emulsified asphalt)

Hỗn hợp gồm hai chất lỏng (nhựa đường và nước) không hòa tan lẫn nhau mà do sự phân tán của
chất lỏng này vào trong chấ t lỏng kia để tạo thành những giọt ổn định nhờ sự có mặt của chất nhũ
hóa có hoạt tính bề mặt.

Khi nhũ tương nhựa đường được trộn với cốt liệu khoáng hoặc được phun lên bề mặt đường,
nước sẽ bốc hơi, chất nhũ hóa thấm vào cốt liệu khoáng, nhũ tương nhựa đư ờng sẽ bị phân tách,
những hạt nhựa đường nhỏ li ti sẽ dịch lại gần nhau hình thành lớp mỏng, dày đặc trên bề mặt các
hạt cốt liệu khoáng.

3.2 Nhũ tƣơng nhựa đƣờng a xít (cationic emulsified asphalt)

TCVN 8817-1:2011
Nhũ tương nhựa đường có sử dụng chất nhũ hóa có hoạt tí nh bề mặt mang i-on dương, do vậy
nhũ tương nhựa đường có tính a xít.

3.3 Các ký hiệu sử dụng trong tiêu chuẩn này

Nhũ tương nhựa đường a xít phân tách nhanh
CRS (Cationic Rapid Setting):

Nhũ tương nhựa đường a xít phân tách vừa
CMS (Cationic Medium Setting):

Nhũ tương nhựa đường a xít phân tách chậm
CSS (Cationic Slow Setting):

Để chỉ nhũ tương nhựa đường a xít được sản xuất từ loại nhựa
h (harder base asphalt):
đường có độ cứng lớn (có độ kim lún nhỏ hơn hoặc bằng 100, 0,1 mm).

4 Y êu cầu kỹ thuật

4.1 Nhũ tương nhựa đường a xít được phân làm 3 loại (dựa theo tốc độ phân tách), mỗi loại gồm
2 m ác:

Loại nhũ tương nhựa đường a xít phân tách nhanh, gồm 2 mác: CRS -1 và CRS -2;
Loại nhũ tương nhựa đường a xít phân tách vừa, gồm 2 mác: CMS -2 và CMS -2h;
Loại nhũ tương nhựa đường a xít phân tách chậm, gồm 2 mác: CSS -1 và CSS -1h.

4.2 Việc lựa chọn loại, mác nhũ tương nhựa đường a xít dùng cho xây dựng cần phải căn cứ vào
m ục đích xây dựng, công n ghệ thi công, điều kiện khí hậu nơi xây dựng và phải tuân thủ các tiêu
chuẩn về thử nghiệm, thi công, kiểm tra và nghiệm thu. Phụ lục A giới thiệu các loại nhũ tương
nhựa đường a xít sử dụng trong xây dựng.

4.3 Nhũ tương nhựa đường a xít phải được thí ng hiệm trong khoảng thời gian 14 ngày tính từ khi
xuất xưởng. Nhũ tương nhựa đường a xít phải đồng nhất sau khi được khuấy đều và không được
xảy ra hiện tượng phân tầng do việc làm lạnh.

4.4 Các chỉ tiêu chất lượng của nhũ tương nhựa đường a xít được quy đị nh tại Bảng 1.

5 P hƣơng pháp thử

5 .1 L ấy mẫu
5.1.1 Mẫu được lấy theo TCVN 7494:2005 (ASTM D140 -01).
5.1.2 Mẫu được lưu trữ trong thùng kín ở nhiệt độ không dưới 4 oC cho tới khi thử nghiệm.
5 .2 P hương pháp thử
5.2.1 Thử nghiệm trên mẫu nhũ tương a xít
5.2.1.1 Độ nhớt Saybolt Furol Xác định theo TCVN 8817 -2:2011.
5.2.1.2 Độ lắng và độ ổn định lưu trữ Xác định theo TCVN 8817 -3:2011.
5.2.1.3 Lượng hạt quá cỡ Xác định theo TCVN 8817 -4:2011.
5.2.1.4 Điện tích hạt Xác định theo TCVN 8817 -5:2011.
5.2.1 .5 Độ khử nhũ Xác định theo TCVN 8817 -6:2011.
5.2.1.6 Thử nghiệm trộn với xi măng Xác định theo TCVN 8817 -7:2011.
5.2.1.7 Độ dính bám và tính chịu nước Xác định theo TCVN 8817 -8:2011.
5.2.1.8 Hàm lượng dầu Xác định theo TCVN 8817 -9:2011.
5.2.1.9 Hàm lượng nhựa Xác định theo TCVN 8817 -9:2011 hoặc theo TCVN 8817 -10:2011.
5.2.2 Thử nghiệm trên mẫu nhựa thu được sau khi chưng cất
5 .2.2.1 Đ ộ kim lún Xác định theo TCVN 7495:2005 (ASTM D5 – 97).
5 .2.2.2 Đ ộ kéo dài Xác định theo TCVN 7496:2005 (ASTM D113 – 99) .
5 .2.2.3 Đ ộ hòa tan trong tricloetylen Xác định theo TCVN 7500:2005 (ASTM D2042 – 01).

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey