hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng việt nam
 • hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng việt nam

 • Giá bán:
  325,000 VNĐ
  Số trang:
  498
  Nhà xuất bản:
  nxb lao động

hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng việt nam

hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng việt nam

tiêu châẩn thiết kế nền nhà và công trình công tác nền móng đóng và ép cọc khoan nhồi và nghiệm thu theo uquyết định óố 2012/2013/QĐ-BXD ngạy 25-02-2013 của bộ xây dựng về việc hủy tiêu chuẩn ngành xây dựng mã hiệu tên tiêu chuẩn thay thế áp dụng

hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng việt nam
PHẨN I QUY ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DựNG
QUYÉT ĐỊNH SỐ 212/QĐ-BXD NGÀY 25-0 HỦY BỞ TIÊU CHUÁN NGÀNH XÂ TRƯỜNG Bộ XẢY DỤNG
THÔNG BÁO TÌNH TRẠNCi CÁC TIÊU CHU NGÀNH XÂY DỰNG ĐÃ HÉT HIỆU LỰC
PHẦN II TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9361:20 NGHIỆM THU
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9361:2012 VÀ NGHIỆM THU
PHẦN III TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2 CÔNG TRÌNH
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2012 ‘ CÔNG TRÌNH
PHẦN IV TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363: SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG.
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363:2012 SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO 1
PHẦN V TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9364:21 PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG
TIÊU CHUÀN QUỐC GIA TCVN 9364:2012 ĩ PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG
PHẦN VI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9394: NGHIỆM THU
TIÊU CHUẨN QUÔC GIA TCVN 9394:201: NGHIỆM THU
PHẦN VII TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9395 NGHIỆM THU
TIÊU CHUẨN QUÔC GIA TCVN 9395:2012 cọc KHOAN NHOI – THI CONG VA \(.1111;M TIIl’
PHẦN VIII TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9396:2012 cọc KHOAN NHỒI – XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM
TIÊU CHUẢN QUỐC GIA TCVN 9396:2012 cọc KHOAN NHỒI – XÁC ĐỊNH TÍNH ĐÒNG NHẤT CUA BẺ TÒNG – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ẢM
PHẦN IX TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9397:2012 cọc ■ KIÊM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ
TIẺU CHUẢN QUỐC GIA TCVN 9397:2012 cọc – KIÊM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG Bí ÉN DẠNG NHO
PHẦN X TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9397:2012 cọc – KIEM tra khuyết tật bằng PHƯƠNG PHÁP DỘNG BIÊN DẠNG NHỎ
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9399:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XẢY DỰNG – XÁC ĐỊNH CHUYẾN DỊCH NGANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA

PHẦN XI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012
TIÊU CT1UẢN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey