Một số văn bản quản lý tài chính tài sản, đấu thầu, kê toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2014
 • Một số văn bản quản lý tài chính tài sản, đấu thầu, kê toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2014

 • Giá bán:
  380,000 VNĐ
  Số trang:
  546
  Xuất bản:
  quý 4 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nxb Tài Chính

Một số văn bản quản lý tài chính tài sản, đấu thầu, kê toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2014

Một số văn bản quản lý tài chính tài sản, đấu thầu, kê toán đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng năm 2014
Một số văn bản quản lý tài chính tài sản, đấu thầu, kê toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có vai trò hết sức quan trọng. Mục tiêu của công tác quản lý tài chính, kế toán là sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, thực hành tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch, đúng mục đích. Tuy nhiên, hiện nay, chất lượng công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán tại các đdn vị còn nhiều bất cập, vì vậy, rất cần có các giải pháp định hướng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tài sản của đơn vị, góp phần đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác và đưa công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán đi vào hoạt động có nền nếp, phát huy hiệu quả, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, chống lẵng phí.
Để tháo gỡ các khó khăn, bất cập cho các cơ quan, đơn vị, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành rất nhiều các quy định về đấu thầu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; kế toán, kiểm soát, thanh toán, quản !ý thu, chi; tiền lương và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức;…như: Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục; Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sổ giáo dục công lập; Nghị định số 17/2013/NĐ- CP ngày 19/02/2013 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư; Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước; Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước…
Với mong muốn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cấc cơ quan, đơn vị cùng đông đảo bạn đọc trong việc nghiên cứu tìm hiểu và tổ chức thực hiện các quy định trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách “Một sô văn bản quản lý tài chính, tài sẩn, đấu thầu, kê toán đơn vị hành chính sự nghiệp”.
Nội dung cuốn sách Một số văn bản quản lý tài chính tài sản, đấu thầu, kê toán đơn vị hành chính sự nghiệp gồm các phần:
Phần thứ nhất: Quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Phần thứ hai: Quy định mới về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí
Phần thứ ba: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sỏ làm việc; đấu thầu, mua sắm
và quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan đơn vị; Chế độ công tác phí, chi hội nghị
Phần thứ tư: Quy định mới về kế toán; kiểm soát, thanh toán, quản lý thu, chi
Phần thứ năm: Quy định mới về tiền lương và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức
Phần thứ sáu: Quy định mới về giáo dục
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Một số văn bản quản lý tài chính tài sản, đấu thầu, kê toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2014 cùng bạn đọc!

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey