chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung
 • chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Xuất bản:
  năm 2014
  Nhà xuất bản:
  nxb lao động

chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung

chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất

cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung được xuất bản Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, đã được sửa đổi bổ sung theo thông tư 138/2011/TT – BTC ngày 04/10/2011 của Bộ tài chính, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thuộc tất cả mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước (trừ doanh nghiệp nhà nước) là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), (trừ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên), công ty cổ phần (trừ công ty cổ phần niêm yết trên thị trường trứng khoán), công ty họp doanh, doanh nghiệp tư nhân và hcrp tác xã (trừ họp tác xã nông nghiệp và họp tác xã tín dụng nhân dân). Căn cứ đặc điểm, quy mô, yêu cầu và trình độ quản lý, từng doanh nghiệp vận dụng chế độ kế toán này phù họp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.
Đặc biệt chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 cập nhật thông tư 138/2011/TT – BTC Ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ tài chính đề cập mới nhất có sửa đổi cập nhật thêm một số phần như: Quy định chung; Hệ thống tài khoản (Bỏ sung một so tài khoản mới). Hệ thống báo cáo tài
chính được sửa đổi bổ sung. Chế độ kế toán được chuyển đổi phần số dư
chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 gồm 6 thành phần cơ bản:
Phần thứ nhất: Quy định chung;
Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán;
Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chính;
Phần thứ tư: Chế độ chứng từ kế toán;
Phần thứ năm: Chế độ sô kế toán;
Phần thứ sáu: Sơ đồ kê toán.
chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014
Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 2014 được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính sẽ tạo điều kiên thuận lợi cho việc thực hiện đổi mới kế toán Việt Nam, là công cụ chuyên môn phức tạp diễn ra rất khẩn trương trong quá trình đổi mới chính sách quản lý kinh tế, tài chính, cải cách hành chính quốc gia. Trong bối cảnh đó, chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành lần này không tránh khỏi còn nhiều hạn chế. luật doanh nghiệp 2014 Với mong muốn được tiếp tục hoàn thiện hệ thống kế toán, thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải cách kế toán, Bộ Tài chính trân trọng và đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp , phát hiện và đề xuất của các nhà nghiên cửu, các cán bộ quản lý và người làm kế toán, kiểm toán, những người tâm huyết với sự phát triển của kế toán Nhà nước.

Trích đoạn thông tư 138/2011/TT – BTC ngày 04/10/2011 sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất

5. Kế toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi

a. Kết cấu, nội dung phản ánh và phương pháp hạch toán của tài khoản 3531, 3532 không thay đổi so với tài khoản 431 quy định tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b. Tài khoản 3533- Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp. biểu thuế xuất nhập khẩu

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3533 – “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ”

Bên Nợ:

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ giảm khi tính hao mòn TSCĐ hoặc do nhượng bán, thanh lý, phát hiện thiếu khi kiểm kê TSCĐ dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi.

Bên Có:

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ tăng do đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi hoàn thành đưa vào sử dụng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi.

Số dư Có:

Số quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ hiện có cuối kỳ.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phúc lợi đưa vào sử dụng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ (Nguyên giá)

Có các TK 111, 112, 241, 331,…

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi

Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

- Cuối niên độ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ bộ luật lao động 2014

- Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi:

+ Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

+ Phản ánh các khoản thu, chi nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

* Đối với các khoản chi, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có các TK 111, 112, 334,…

* Đối với các khoản thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).

c. Tài khoản 3534 – “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”

Tài khoản này phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3534 – “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”

Bên Nợ:

Các khoản chi tiêu quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

Bên Có:

Trích lập quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty từ lợi nhuận sau thuế TNDN.

Số dư bên Có:

Số quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty hiện có cuối kỳ.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Trong năm khi tạm trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

- Cuối năm, xác định Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty luật cán bộ công chức mới nhất

- Khi dùng Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty để chi thưởng cho cá nhân, tập thể trong doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

Có các TK 111, 112.

 

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu gd folks knowledge professional dissertation hypothesis writing service us professional essay editor websites online popular creative essay writing site for masters top dissertation chapter ghostwriting service for school esl cover letter ghostwriter sites online esl scholarship essay editor services au top research proposal editor site online buy women and gender studies essays popular admission essay editor website for school custom dissertation hypothesis writer website gb professional university content thesis proposal editing site usa pay for ancient civilizations thesis proposal type my best case study online top article writer site us help me write philosophy thesis proposal pay for history paper custom bibliography proofreading services gb literature review editing for hire au custom dissertation chapter writers service for mba cheap article review ghostwriter for hire for phd do my theater studies application letter write my ancient civilizations bibliography cheap argumentative essay proofreading sites au custom research proposal ghostwriting sites au top course work ghostwriter website uk pay for government course work pay for my law course work best book review writer for hire online pay to do sociology thesis statement popular school essay editing services for university cheap article review proofreading for hire for masters order mathematics essays best argumentative essay writers site usa as good as it gets analysis top curriculum vitae writing services for phd best case study editor website au papers ghostwriting sites usa esl scholarship essay editing website for mba esl letter ghostwriter website for masters cheap creative writing editor services for mba help me write world affairs blog post popular article ghostwriter websites au esl thesis statement writing sites for college popular resume ghostwriters websites usa esl thesis proposal ghostwriting websites for college pay to get music cover letter cheap phd essay ghostwriters services for college popular essay proofreading website usa professional thesis ghostwriting sites au professional masters essay ghostwriters services au custom definition essay writing website us popular critical analysis essay editing sites usa popular persuasive essay editing site esl course work writers site for mba popular papers writers website for phd best phd curriculum vitae topic literary devices in macbeth professional phd term paper samples write me human resource management resume ethnographic essay examples popular mba essay editor sites top masters letter help professional resume ghostwriters services for phd crete in the bible top admission essay proofreading site us cheap college personal statement examples top dissertation conclusion ghostwriting website for mba professional college essay writers for hire uk oligopoly long run type my statistics letter custom personal statement writers websites for masters professional presentation ghostwriter website uk professional course work writers for hire popular dissertation abstract writer sites for phd best scholarship essay proofreading sites for mba professional term paper writing sites for university pay for my esl biography online cheap article review ghostwriting services ca popular cover letter editor websites us professional admission paper ghostwriting for hire online custom school essay writer sites for college cheap literature review ghostwriter service popular literature review writing site for masters cheap dissertation conclusion writer website au write me geometry dissertation proposal popular cheap essay editing services usa custom masters essay writing for hire au popular academic essay ghostwriting for hire for college mathematics editor for hire professional reflective essay writers website online professional creative writing editor website for mba best critical analysis essay ghostwriter for hire au letter from birmingham jail thesis my antonia essay topics cheap speech writers website essay ghostwriters for hire online help with custom best essay on hillary professional thesis statement editing website for mba cheap argumentative essay ghostwriter service uk popular personal essay editor website for university cheap argumentative essay proofreading site popular blog post writers for hire for masters custom speech ghostwriters website for phd revenge in literature top papers writers for hire gb popular curriculum vitae writers services ca custom article review ghostwriter website ca best phd essay ghostwriting service for masters othello jealousy essay best bibliography writer site for phd popular dissertation proposal writing websites for phd popular application letter ghostwriting sites for masters professional assignment ghostwriting services for school cheap school essay writing site ca esl expository essay ghostwriters service au cheap university essay ghostwriting site for mba essay ghostwriters sites uk professional blog editing websites for masters custom course work writer sites uk help me write esl descriptive essay on presidential elections professional business plan proofreading website for school esl bibliography editing services for university cheap thesis ghostwriting site gb popular school essay editor for hire for masters write me persuasive essay on shakespeare cheap expository essay editor services us best best essay ghostwriter service custom analysis essay ghostwriter site for school popular best essay proofreading service for masters esl argumentative essay ghostwriter for hire for university professional critical thinking ghostwriters sites for masters cheap letter writing for hire uk pay to do popular definition essay online esl biography ghostwriter for hire for phd top university essay proofreading for hire gb esl admission paper writer website us esl blog writer websites us why is beowulf important custom masters essay writing websites for phd popular content proofreading websites au professional dissertation ghostwriting site online best presentation writer service gb custom movie review proofreading website usa college editing sites popular analysis essay ghostwriters website online custom dissertation abstract writers website for mba hamlets relationship with ophelia top masters papers examples custom dissertation methodology writer websites for masters masters writer services reflective essay ghostwriters services best dissertation proposal ghostwriters sites for college best cv ghostwriters for hire usa professional report ghostwriter for hire usa pay to do classic english literature assignment professional argumentative essay editing sites for university bibliography writers sites cheap movie review writing website usa custom dissertation methodology ghostwriter site uk antigone quotes about family type my cheap college essay on brexit topics for movie review custom term paper writing sites for masters professional reflective essay writer website online professional phd essay writer site for mba esl dissertation results writers service uk top dissertation results ghostwriting service for school popular course work editing website gb pay for my remedial math creative writing eb white once more to the lake analysis cheap thesis statement editor services for mba custom critical thinking ghostwriter websites for college problem solving writing websites custom assignment writers site us esl home work writers site for masters best dissertation methodology editing for hire for school custom papers ghostwriting service online esl research proposal ghostwriting for hire for college cheap argumentative essay ghostwriters service for masters help me write best cheap essay on pokemon go professional paper editor sites best school essay ghostwriting sites for masters professional phd cover letter assistance academic essay proofreading websites usa help with my best analysis essay on pokemon go help with my art & architecture problem solving pay to get psychology research paper university essay ghostwriter websites best homework writer website ca top university papers example custom admission essay ghostwriter site for school cheap phd best essay samples popular scholarship essay editing services best mba essay proofreading site au business writer site professional cv editor sites for university the glass menagerie symbols antony and cleopatra sparknotes top masters essay proofreading sites for mba esl papers ghostwriting websites for university popular scholarship essay ghostwriting services uk esl blog writing sites gb best persuasive essay writer website for mba cheap dissertation proposal proofreading websites for phd custom mba essay writers for hire popular descriptive essay writer sites online custom home work editor sites when was mercantilism used top critical analysis essay writer services gb cheap literature review writers service gb pay to do esl persuasive essay on presidential elections folk gang knowledge popular college essay ghostwriters for hire gb order custom definition essay on presidential elections popular case study ghostwriter websites ca top academic essay proofreading service au best research paper proofreading websites usa popular home work ghostwriter sites for university custom thesis statement editing website ca esl course work writer services for mba esl thesis proposal editor websites for mba esl homework writers for hire ca best application letter ghostwriters services for university top curriculum vitae ghostwriting sites us top essay ghostwriting service online top speech editing services ca best report ghostwriter services usa esl university critical analysis essay advice esl bibliography ghostwriters service for university popular dissertation results ghostwriting service ca best school dissertation results samples top thesis writers websites online custom annotated bibliography ghostwriting sites for masters help with ancient civilizations dissertation proposal help writing literature speech professional literature review proofreading website us esl course work writers website gb poetry essay editing for hire write world affairs annotated bibliography top application letter proofreading site blog writer for hire us esl application letter ghostwriting sites for school cheap cv writing sites for university popular thesis proofreading service for university top mba dissertation proposal samples write me esl university essay on presidential elections professional cheap essay writing for hire ca custom phd critical essay example help me write movie review custom report writers service au top custom essay writing for hire gb professional mba book review advice world literature proofreading for hire best papers editor for hire for phd professional thesis statement editing websites for college pay for logic course work pay for professional home work do my trigonometry business plan order leadership business plan symbols in oedipus rex best custom essay writing for hire cheap speech writers sites for school popular thesis writer for hire for phd custom best essay editor websites us professional college research paper topics professional school essay ghostwriter sites uk popular critical thinking ghostwriter sites gb top movie review ghostwriting site gb what were the main causes of the civil war best admission paper editing site for phd professional homework ghostwriting service for university order business paper best presentation ghostwriting service custom persuasive essay writer service for mba cheap scholarship essay ghostwriter for hire usa popular cv writing for hire for phd popular critical thinking ghostwriting service au best argumentative essay ghostwriters for hire uk popular article editing site for mba esl dissertation introduction proofreading service us esl phd essay editing sites uk custom personal essay editing service for school causes of teenage pregnancy essay annotated bibliography ghostwriter websites us cheap critical essay ghostwriters sites top mba essay writing services online cheap movie review ghostwriter websites us paper proofreading for hire us top custom essay ghostwriting for hire ca top curriculum vitae writing website us pay to write business thesis top reflective essay writer service for phd popular home work editing service au best cheap essay ghostwriting website au help me write zoology creative writing top mba dissertation chapter advice cheap application letter writers website for phd popular dissertation results editing services for school esl personal statement writer for hire for phd cheap paper writer service for mba school essay proofreading service uk top scholarship essay editing service ca top article editor site ca professional admission paper writer sites gb case study proofreading sites best argumentative essay writer website usa tutankhamun inner coffin popular content ghostwriter services online best problem solving editor services au professional college article sample esl papers editing services for university pay to get zoology thesis drama writing services best annotated bibliography proofreading website for phd custom creative essay editor websites for mba pay for world literature dissertation methodology king of fruits mango popular case study proofreading website uk expository essay writing for hire us custom paper ghostwriter site for school best rhetorical analysis essay editing sites ca custom application letter ghostwriters sites au help with cheap creative writing online best thesis statement proofreading website ca popular thesis editing service for masters custom critical analysis essay writing site us maria concepcion katherine anne porter critical analysis writers service usa causes of war of 1812 best mba essay writers sites ca descriptive editor website uk cv editing site gb top movie review ghostwriter websites for school custom resume writing website uk pay to get professional persuasive essay on hacking esl masters dissertation hypothesis samples help me write marketing article review write algebra thesis statement cheap critical essay editor service for university starbucks research paper black power speech research paper proofreading services online custom personal statement proofreading sites for masters top dissertation methodology writers sites for university professional resume writers for hire usa the end of macbeth best mba descriptive essay help best dissertation methodology writer sites au rosa parks research paper esl thesis writers website best presentation editing websites uk esl personal statement writers websites pros for euthanasia help writing leadership creative writing curriculum vitae writer service au professional blog post editor for hire us best personal essay editor service usa reflective essay writers sites gb law writer sites content ghostwriters for hire gb popular letter writers website us pay for my world literature essays cheap dissertation proposal editor for hire au best presentation ghostwriters websites au invisible man battle royal pay for classic english literature book review top dissertation ghostwriters website gb custom university essay ghostwriter site us top speech editing site ca bibliography ghostwriters site ca popular analysis essay writing website gb popular college essay ghostwriter websites for school help with english as second language speech top best essay writers sites online cheap papers proofreading for hire au esl cheap essay writers service do my cheap argumentative essay on hillary custom problem solving writers for hire au human resource management essay examples best scholarship essay ghostwriters website ca hinduism compared to buddhism help with environmental studies presentation custom dissertation results editor website for masters free lab reports help writing trigonometry personal statement top book review editor website au popular papers writers services us top critical essay proofreading websites for university buy professional persuasive essay on hacking custom speech writing website online freeman a new england nun argumentative essay gun control esl thesis statement ghostwriting website for phd professional home work ghostwriters website for school esl admission essay ghostwriting for hire online popular essays writing site for mba write me top business plan bibliography proofreading website uk professional school essay ghostwriters service for phd top home work ghostwriters websites uk custom mba term paper assistance a rose for emily essays top phd essay ghostwriter for hire top admission paper writers service cheap homework writers sites gb the squires tale popular business plan editing site usa cheap business plan writing website for school esl descriptive essay editing websites ca top critical analysis essay writers service us cheap school essay writing service au write my statistics article review popular personal essay ghostwriting sites online do my argumentative essay on founding fathers cheap research paper writers site for school esl cv ghostwriting site for phd custom book review writer website for masters cheap letter ghostwriting services for masters top homework ghostwriters service what are the causes of youth violence in a essay best dissertation hypothesis writing service for university custom dissertation ghostwriters for hire for mba top home work writing services au biotechnology cons popular article writer site gb professional thesis statement proofreading websites online custom dissertation writer sites for college professional argumentative essay writers service au monks oliver twist esl cv editor website au popular mba essay writer site best article review writing websites top essays editing website for school cheap business plan editor sites online best critical analysis essay writing service gb professional admission paper writing site us literature editor sites custom university cv topics pride and prejudice thesis esl problem solving editor sites for mba summary of stand and deliver professional dissertation conclusion writers service for phd esl college essay ghostwriters sites online best book review writing services us custom bibliography editing site ca professional analysis essay ghostwriters services for university best thesis editor services gb write me botany curriculum vitae write me esl definition essay on hacking cheap school essay writing services usa specialized bicycle components esl admission paper editor for hire usa definition essay writing for hire us the veil dubois top term paper editor site for phd custom article writer website for school speech example pay to get human resource management bibliography custom college personal statement advice professional cover letter editing for hire for phd great expectations imagery top application letter proofreading services for masters write my sociology application letter custom persuasive essay writer site online critical analysis editor sites ca best school phd essay ideas esl presentation writer websites for college biology essay ghostwriters for hire pay to get earth science annotated bibliography help with composition article review popular paper writing website uk popular masters university essay examples top book review proofreading for hire gb help me write world affairs dissertation abstract professional college essay ghostwriters services for phd esl content writing sites au top critical analysis essay ghostwriting websites for school top creative writing writer site us popular scholarship essay editing sites for school academic essay ghostwriter services au professional argumentative essay writers service au popular descriptive essay proofreading service ca popular critical analysis essay ghostwriting service ca esl curriculum vitae editing website ca pay to write art & architecture curriculum vitae top university essay writing for hire professional masters essay ghostwriters sites for mba esl presentation editor website usa custom phd creative writing topics best thesis proposal ghostwriting site online best phd essay ghostwriter site usa best personal statement writers services au popular college movie review help popular resume ghostwriting site for school custom content ghostwriter sites gb pay for popular persuasive essay on civil war custom descriptive essay writers for hire for school write life science cv