bộ luật lao động luật công đoàn 2014
 • bộ luật lao động luật công đoàn 2014

 • Giá bán:
  328,000 VNĐ
  Số trang:
  466
  Xuất bản:
  quý 1 năm 2014
  Nhà xuất bản:
  nxb lao lao động

bộ luật lao động luật công đoàn 2014

bộ luật lao động luật công đoàn 2014 quy định mới nhất về chế ộ nghỉ thai sản công tác phí

áp dụng từ 01-01-2014bộ luật lao động luật công đoàn 2014 mới nhất

bộ luật lao động luật công đoàn 2014 được nhà xuất bản lao động phát hành vào quý 1 năm 2014

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Để đảm bảo lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật lao động quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.
Gần đây, trong quá trình cải cách chế độ quản lý, tiền lương, chế độ đối với cán bộ quản lý và người lao động nhằm đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt văn bản quy định về các lĩnh vực như: Luật việc làm năm 2013; Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/112013 quy định chi tiết điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động; Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ; Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg ngày 03/10/2013 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;
Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;…
Nhằm cập nhật thông tin, giúp lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng phòng tổ chức cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nắm được các quy định mới nhất về lao động, công đoàn Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: “Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, quy định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ đặc thù, chế độ nghỉ thai sản, công tác phí, tuyển dụng, nâng ngạch, xử lý kỷ luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong ngành giáo dục – đào tạo
Nội dung cuốn sách bộ luật lao động luật công đoàn 2014 gồm các phần:
Phần thứ nhất: Mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng
Phần thứ hai: Quy định mới nhất về Bộ Luật lao động năm 2012, Luật Việc làm năm 2013. Tiền lương và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục – đào tạo
Phần thứ ba: Quy định mới nhất về Luật công đoàn
Phần thứ tư: Quy định mới về lưcmg hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thât nghiệp trong ngành giáo dục – đào tạo
Trân trọng giới thiệu cuốn sách bộ luật lao động luật công đoàn 2014 cùng bạn đọc!

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey