hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp bài tập và lập bctc
 • hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp bài tập và lập bctc

 • Giá bán:
  298,000 VNĐ
  Số trang:
  650
  Tác giả:
  Tiến sỹ Hà Thị Ngọc Hà

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp bài tập và lập bctc

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp bài tập và lập bctc do tiến sỹ Hà thị ngọc hà và các cộng sự biên soạn


nội dung cuốn sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp bài tập và lập bctc (bài tập và lập báo cáo tài chính) gồm có
Phần I: Hệ thống chứng từ kế toán
Phần II: Hệ thống tài khoản kế toán và kế toán các phần hành

Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền
Chương 2: Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ và sản phẩm, hàng hóa
Chương 3: Kế toán tài sản cố định
Chương 4: Kế toán các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả và thanh toán nội bộ
Chương 5: Kế toán nguồn kinh phí
Chương 6: Kế toán các khoản thu
Chương 7: Kế toán các khoản chi
Chương 8: Các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản
Phần III: Bài tập hướng dẫn thực hành hoạch định khoản, lên sơ đồ kế toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính
Phần IV: Hệ thống sổ kế toán
Phần V: Hệ thống báo cáo tài chính

hi vọng rằng cuốn sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp bài tập và lập bctc vẫn sẽ là tài liệu bổ ích cho quý vị áp dụng trong năm 2014

MỜI QUÝ VỊ THEO DÕI THÊM CUỐN SÁCH
hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014
Nội dung cuốn sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014 bao gồm:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán, kiểm toán và thanh tra nguồn vốn ngân sách nhà nước
Phần thứ hai. Quy định mới nhất về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí minh bạch tài sản, thu nhập
Phần thứ ba. Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
Phần thứ tư. Quy định về quản lý tài chính, chế độ hỗ trợ từ nguồn ngân, sách nhà nước
Phần thứ năm. Chế độ tiền lương mới áp dụng từ ngày 1-7-2013
Phần thứ sấu. Hệ thống mục lục Ngân sách nhà nước mới (Áp dụng từ tháng 12 năm 2013)

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey