Quảng Ninh lập đường dây nóng xử lý cán bộ uống rượu bia trong giờ làm

>> sach trung tâm sách y dược

Dân trí Để chấn chỉnh và cùng nhân dân, dư luận, báo chí tham gia phát hiện cán bộ công chức uống rượu bia trong giờ hành chính, ngày 13/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện gửi các cơ quan đơn vị trên địa bàn yêu cầu lập đường dây nóng tiếp nhận hiện tượng này.

Công điện nêu rõ, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, nghiêm túc thực hiện quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; chưa thực hiện tốt văn minh công sở.

Văn bản chỉ đạo sau khi báo chí phản ánh về tình trạng uống rượu bia trong giờ hành chính

Văn bản chỉ đạo sau khi báo chí phản ánh về tình trạng uống rượu bia trong giờ hành chính

Xử lý nghiêm minh theo quy định đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, vi phạm nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định của luật cán bộ, công chức và luật viên chức;

Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Các tổ chức, công dân, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng nếu phát hiện những cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; phản ánh về Sở Nội vụ theo số điện thoại: 0904.706.369; 0913.355.638 và 0904.357.524.

Thu Hằng

Xem thêm :đường dây nóng, Chủ tịch UBND tỉnh, luật cán bộ, cán bộ công chức, uống rượu bia, tỉnh Quảng Ninh,

biểu thuế tổng hợp trong sách biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật thông tư 173/2014/TT-BTC

>>> muối bột rửa bát somat,
>>> tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016,

Sách mới xuất bản

error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey