Chủ tịch Hà Nội quyết định dừng chặt hạ 6.700 cây xanh

>> sach trung tâm sách y dược

Dân trí Ngày 20/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận dừng kế hoạch thay thế cây xanh hai bên tuyến phố hiện nay.

(Thực hiện: Xuân Ngọc)
Cụ thể, sau khi kiểm tra tình hình, lắng nghe ý kiến công luận, UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận, và các đơn vị thực hiện dừng việc thay thế cây xanh trên đường phố hiện nay. “Đây chủ trương là đúng nhưng cách làm chưa hợp lý. Do vậy, sau khi nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, các nhà khoa học, thành phố thống nhất quan điểm dừng lại việc hạ chuyển, thay thế cây xanh”, ông Nguyễn Thế Thảo nói.
Hà Nội quyết định dừng việc hạ chuyển, thay thế cây xanh.

Hà Nội quyết định dừng việc hạ chuyển, thay thế cây xanh.

Ông Thảo chỉ đạo đối với những cây đã hạ chuyển thì phải thay thế cây xanh mới đảm bảo mật độ theo quy hoạch. Khu vực này cũng phải hoàn thiện hè đường, đảm bảo giao thông đô thị. Chủ tịch thành phố nhắc nhở đơn vị chức năng tổ chức chăm sóc, quản lý theo phân cấp, quy định.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng phải rà soát, phân loại lại tiêu chí cây, xác định đúng đối tượng cây phải bổ sung, thay thế. Lập kế hoạch, lộ trình thực hiện theo phương châm làm từng bước, đảm bảo duy trì mật độ cây xanh thường xuyên, liên tục cho từng tuyến phố phải thay cây, tếp tục kêu gọi nhà tài trợ đầu tư và triển khai tổ chức thực hiện đề án.

Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chỉ hạ chuyển những cây phải giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng theo quy hoạch, chỉ thay thế những cây mục ruỗng có nguy cơ đổ gãy, cây nghiêng ảnh hưởng đến an toàn giao thông đển tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đối với những cây cong nghiêng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cây không đúng chủng loại đô thị thì thực hiện chỉnh trang thay thế từng bước. Chủ tịch thành phố nhắc nguyên tắc, chỉ thay thế những cây không thể chỉnh trang và duy trì được.

biểu thuế tổng hợp trong sách biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật thông tư 173/2014/TT-BTC

>>> muối bột rửa bát somat,
>>> tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016,

Sách mới xuất bản

error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey