Bộ trưởng Nội vụ: 2015 khởi động cuộc tinh giản biên chế lần 4

>> sach trung tâm sách y dược

Dân trí Thừa nhận 10 năm qua, sau 3 lần tinh giản biên chế, bộ máy không giảm mà ngày càng phình to, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, lần tinh giản thứ 4 bắt đầu thực hiện trong năm 2015 để có thể hoàn thành vào 2021. 6 giải pháp cụ thể đã được xây dựng.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình nhận hàng loạt câu hỏi của người dân về chuyện tinh giản biên chế trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” ngày 22/3.

Trình bày về kế hoạch tinh giản biên chế mới, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh mục đích của chương trình là cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Việc tin giản để chọn lựa được những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo đó, tinh giản biên chế sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phục vụ nhân dân và cải cách chính sách tiền lương.
Bộ trưởng Nội vụ: 2015 khởi động cuộc tinh giản biên chế lần 4
Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình xác nhận 10 năm, 3 lần thực hiện tinh giản biên chế nhưng bộ máy vẫn phình to.

Điểm đáng chú ý của chương trình tinh giản biên chế mới là yêu cầu thống nhất nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật. Một yêu cầu khác đặt ra là chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện, phân rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu trong việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Nội vụ cũng cho biết, giải pháp thực hiện chương trình tinh giản biên chế lần này có một số điểm mới so với các kế hoạch, các đề án trước đây.

biểu thuế tổng hợp trong sách biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật thông tư 173/2014/TT-BTC

>>> muối bột rửa bát somat,
>>> tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016,
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey