Bộ trưởng Bộ Công an tiếp dân mỗi tháng ít nhất 1 ngày

>> sach trung tâm sách y dược

Dân trí Bộ trưởng Bộ Công an định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 1 ngày tại địa điểm tiếp công dân của Bộ tại Hà Nội; thời gian cụ thể do Thanh tra Bộ Công an thống nhất với Văn phòng Bộ Công an báo cáo Bộ trưởng quyết định.

Theo dự thảo lần 6 Thông tư Quy định việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và quản lý công tác tiếp công dân trong Công an nhân dân vừa được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, Bộ trưởng Bộ Công an định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 1 ngày tại địa điểm tiếp công dân của Bộ tại Hà Nội (thời gian cụ thể do Thanh tra Bộ Công an thống nhất với Văn phòng Bộ Công an báo cáo Bộ trưởng quyết định). Các ngày khác, Chánh Thanh tra Bộ Công an được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, thủ trưởng các cục, đơn vị thuộc Bộ; cục, đơn vị thuộc Tổng cục; phòng, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất một ngày tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình. Thủ trưởng công an cấp huyện định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 2 ngày tại địa điểm tiếp công dân của công an cấp huyện…

Bộ Công an bố trí 2 địa điểm tiếp công dân tại Hà Nội và TPHCM, có lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Trong trường hợp cần thiết (khiếu nại, tố cáo phức tạp, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực tiếp công dân của Bộ Công an) thì cán bộ tiếp công dân báo cáo lãnh đạo Thanh tra Bộ yêu cầu Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội hoặc Công an TPHCM cử lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự; xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh; công an, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công an huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; công an phường, thị trấn, đồn, trạm công an và công an xã trong biên chế công an nhân dân bố trí địa điểm và tiếp công dân tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị mình.

biểu thuế tổng hợp trong sách biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật thông tư 173/2014/TT-BTC

>>> muối bột rửa bát somat,
>>> tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016,

Sách mới xuất bản

error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey